Infrastructuur, huisvesting & mobiliteit

Een inclusief beleid hoeft geen hobbelig parcours te zijn. Verlaag letterlijk de drempel voor mensen met een beperking, met deze ideeën voor een beleid dat niet stilstaat.

Inspirerende voorbeelden en aanbevelingen

Bereik: Bereikt dit initiatief enkel een specifieke doelgroep of de hele bevolking?
Terugkerend: Is het een éénmalig initiatief of keert het regelmatig terug?

Maak gemeentelijke voorzieningen toegankelijk voor iedereen

Gemeenten moeten hun diensten aan al hun inwoners aanbieden. Ze moeten dan ook specifiek toezien op de toegankelijkheid van hun infrastructuur (gebouwen, openbare ruimten en wegen).

Best practice Toegankelijke bushaltes

Bereik: 2 op 4
Terugkerend: 4 op 4

Best practice Minder Mobielen Centrales

Bereik: 1 op 4
Terugkerend: 4 op 4

Best practice Gezin (z)onder dak

Bereik: 1 op 4
Terugkerend: 4 op 4

Zorg voor een kwalitatief onthaal van woonwagenbewoners

Lokale besturen moeten zorgen voor een kwalitatief onthaal voor woonwagenbewoners. Dit kan door te communiceren met deze doelgroep en vooral door terreinen te voorzien.

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Infrastructuur, huisvesting & mobiliteit'? Deel het met ons!

Optioneel

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?