Toegankelijkheidsverklaring

Unia streeft ernaar haar websites toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op www.kiesgelijkekansen.be.

Nalevingsstatus

Deze website heeft het AnySurfer-label, en voldoet volledig aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA.

Niet-toegankelijke inhoud

De inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving

Www.kiesgelijkekansen.be toont veel goede voorbeelden uit het werkveld. Daarbij linkt de website soms naar voorbeelden die door derden gemaakt zijn (zoals een campagnevideo). Omdat deze content niet door Unia werd gemaakt of gefinancierd, staat Unia niet in voor de toegankelijkheid van deze voorbeelden.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 18/09/2020.

Deze toegankelijkheidsverklaring kwam tot stand op basis van een beoordeling door AnySurfer op 15 juni 2020 en een zelfevaluatie. De website zal opnieuw gescreend worden in juni 2022.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 23/08/2021.

Feedback en contactgegevens

Ondervind je toch een toegankelijkheidsprobleem met deze website? Meld dit dan aan webmaster@unia.be, en geef ook de locatie (link) van de webpagina door waar je het probleem bent tegengekomen.

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden met het antwoord van Unia op je kennisgevingen of verzoeken die overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder b), van de Richtlijn zijn verstuurd? Dan kan je in eerste instantie een klacht indienen via de website van Unia. Ben je nog niet tevreden? Dan kan je op verschillende manieren een zogenoemde tweedelijnsklacht indienen bij de federale Ombudsman.