Emanciperend werk op het woonwagenterrein

Infrastructuur, huisvesting & mobiliteit: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 1 op 4
Terugkerend: 4 op 4

Wonen op wielen is een erkend recht. Het leven op een doortrekkersterrein gaat echter niet altijd over rozen. Ook buurtbewoners kunnen vooroordelen of bezorgdheden hebben hierover. Mortsel pakt deze uitdagingen aan, in samenspraak met de bewoners van het doortrekkersterrein.

Wat?

Uitbaten van een gemeentelijk residentieel terrein voor woonwagenbewoners met sociale omkadering: gezondheid, welzijn, onderwijs …

Wie?

Het terrein wordt door de stad Mortsel uitgebaat, de integrale werking vertrekt vanuit de dienst integratiebeleid en gebeurt in samenwerking met verschillende diensten en actoren.

Waarom?

Woonwagenbewoners hebben het recht om te wonen in overeenstemming met hun traditionele gebruiken: in een woonwagen. De stad wil samen met de bewoners een aangenaam woonklimaat creëren en inzetten op emancipatie en maatschappelijke integratie.

Mortsel zet sterk in op de betrokkenheid en beleidsdeelname van de bewoners van het woonwagenterrein. Ze doet dit door middel van bewonersvergaderingen waar zowel de stad als de bewoners punten op de agenda zetten. De stad deed bijvoorbeeld ook een bevraging bij de bewoners over de toekomstvisie voor het terrein. De woonwagenbewoners hebben ondertussen ook een facebookpagina. Dit bevordert de laagdrempelige communicatie tussen beleid en bewoners, en zorgt ook voor een betere beeldvorming.

Om aan gedeeld vertrouwen te werken zijn de gezamenlijke acties belangrijk. Voorbeelden daarvan zijn de gezamenlijke lentepoets van het terrein, de workshop rond gezonde voeding of de creatieve workshops voor vrouwen zoals de naaicursussen.

De stad besteedt specifieke aandacht aan de onderwijsdeelname van de kinderen. Er is een goed overleg met de scholen en een spijbelbeleid. Samen met Kind&Gezin organiseerde de stad een vorming rond kleuterparticipatie voor de ouders op het terrein. Voor de kinderen organiseert de stad ook jeugdopbouwwerk op en buiten het terrein.

In haar aanpak werkt de stad aan een coherent beleid, samen met alle partners en actoren die relevant zijn.

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Infrastructuur, huisvesting & mobiliteit'? Deel het met ons!

Optioneel

Vergelijkbare voorbeelden en aanbevelingen

Zorg voor een kwalitatief onthaal van woonwagenbewoners

Lokale besturen moeten zorgen voor een kwalitatief onthaal voor woonwagenbewoners. Dit kan door te communiceren met deze doelgroep en vooral door terreinen te voorzien.

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?