Zorg voor een kwalitatief onthaal van woonwagenbewoners

Infrastructuur, huisvesting & mobiliteit: Bekijk alle aanbevelingen

Lokale besturen moeten zorgen voor een kwalitatief onthaal voor woonwagenbewoners. Dit kan door te communiceren met deze doelgroep en vooral door terreinen te voorzien.

Er blijft een schrijnend tekort aan residentiële terreinen en doortrekkersplaatsen voor woonwagenbewoners in België. Brussel en Vlaanderen erkenden het recht op wonen op wielen, Wallonië nog niet. Lokale besturen kunnen daarin hét verschil maken en ze staan er daarbij niet alleen voor.

Voor de aanleg van terreinen (zowel residentieel als voor doortrekkers) voorziet de Vlaamse overheid in een subsidie van 100% en een ondersteuning vanuit het Agentschap Wonen. De bevoegde minister verstuurt ook jaarlijks een omzendbrief met aanbevelingen over tijdelijke opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners. De provinciegouverneurs staan in voor de bovenlokale coördinatie van deze initiatieven.

In Wallonië neemt het Centre de Médiation des Gens du Voyage et des Roms initiatieven om samen met lokale besturen een onthaalbeleid voor woonwagenbewoners uit te werken.

Aanbevelingen:

  • Onderzoek de mogelijkheid van een residentieel of doortrekkersterrein: er is een concrete handleiding, subsidiëring van 100% van de kosten en een ondersteuning door Wonen Vlaanderen.
  • Wees voorbereid op het onthalen van rondtrekkende woonwagenbewoners door te voorzien in een pleisterplaats en een gepast beleid.
  • Verdrijf geen woonwagenbewoners van een vaste standplaats om stedenbouwkundige redenen zonder hen een valabel alternatief aan te bieden. 
  • Pas de mogelijkheid tot inschrijven op een referentieadres voor personen die in een mobiele woning verblijven correct en billijk toe.
  • Duid een referentiepersoon 'woonwagenbewoners' aan om contacten te leggen tussen de gemeente en de doortrekkersgroepen.

Vergelijkbare voorbeelden en aanbevelingen

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?