Communicatie & participatie

Adviesraden zitten vol met geëngageerde burgers die hun expertise willen delen met beleidsmakers. Versterk het gelijkekansenbeleid van jouw gemeente, door slim gebruik te maken van burgerparticipatie, inclusieve communicatie en bemiddeling. Zo bereikt jouw boodschap zoveel mogelijk burgers.

Inspirerende voorbeelden en aanbevelingen

Bereik: Bereikt dit initiatief enkel een specifieke doelgroep of de hele bevolking?
Terugkerend: Is het een éénmalig initiatief of keert het regelmatig terug?

Help personen met een handicap stemmen

Gemeenten moeten de toegankelijkheid van de verkiezingen verzekeren voor personen met een handicap. Dit geldt zowel voor de toegang tot informatie voor de verkiezingen als voor de uitoefening van het stemrecht.

Hou rekening met het advies van burgers

Zorg als gemeente dat de communicatie met de burger tweerichtingsverkeer is.

Best practice Huisbezoeken bij 80-plussers

Bereik: 3 op 4
Terugkerend: 3 op 4

Best practice Seniorenraad

Bereik: 2 op 4
Terugkerend: 3 op 4

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Communicatie & participatie'? Deel het met ons!

Optioneel

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?