De stad heruitvinden met burgerparticipatie

Communicatie & participatie: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 4 op 4
Terugkerend: 1 op 4

De stad Luik gaf haar burgers 100 dagen om een lijst van 77 prioriteiten en concrete projecten op te stellen die hen nauw aan het hart liggen. Op deze manier geven burgers vorm aan hun stad.

Wat?

Het burgerparticipatieproject Réinventons Liège ("Laat ons Luik opnieuw uitvinden") liet burgers 77 prioriteiten voor de stad kiezen.

Wie?

Het initiatief sluit aan bij de oproep van Parijs tot wereldwijde actie voor inclusieve, veerkrachtige en vernieuwende steden. Het College sloot zich resoluut bij dit initiatief aan en nodigde de burgers uit om plannen voor 'de stad van morgen' te bedenken.

Waarom?

Om de participatieve democratie te versterken, basisdienstverlening toegankelijker te maken en kansen te creëren voor iedereen, wil de stad Luik haar burgers een centrale rol geven in stadsvernieuwing.

Réinventons Liège is een burgerparticipatieproces dat de actieve krachten uit Luik (burgers, verenigingen, enz.) 100 dagen lang de kans heeft gegeven om na te denken over en te bouwen aan het Luik van morgen. Het stadsbestuur sloot zich aan bij de oproep van Parijs tot wereldwijde actie voor inclusieve, weerbare en vernieuwende steden. Het stelde hiervoor vijf thema's als invalshoeken voor die evenveel uitdagingen voor Luik en de ontwikkeling van de stad inhouden: 

  • de digitale revolutie;
  • deelpraktijken en creatieve benaderingen;
  • energietransitie;
  • burgerparticipatie;
  • sociale integratie.

Het proces omvatte drie fases: 

  • Een fase waarin via een onlineplatform www.reinventonsliege.be tussen 8 maart en 22 mei 2017 ideeën konden worden ingediend;
  • Een stemfase tussen 1 en 25 juni 2017, via hetzelfde platform;
  • Een analysefase waarna de balans  aan het publiek zal worden meegedeeld en het stadsproject zal worden bijgestuurd. 

Er werden 923 projecten ingediend en 95 000 stemmen geteld. Hier kwamen 77 concrete projecten uit. De uitvoering van deze projecten in de verschillende stadswijken is te volgen via de Facebookpagina.

Participatie Luik
(c) Stad Luik

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Communicatie & participatie'? Deel het met ons!

Optioneel

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?