Huisbezoeken bij 80-plussers

Algemeen beleid: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 3 op 4
Terugkerend: 3 op 4

Seniorenvrijwilligers gaan op huisbezoek bij 80-plussers voor een babbel en om hen te informeren over het aanbod van diensten en hulpverlening in de lokale seniorengids.

Wordt toegepast in:
Sint-Niklaas [toon volledige lijst][verberg volledige lijst]

Wat?

Seniorenvrijwilligers gaan met de seniorengids vol lokale info op bezoek bij mensen ouder dan 80 en gaan tegelijk na of extra hulp-of dienstverlening gewenst is.

Wie?

Stadsbestuur Sint-Niklaas (seniorenwerking binnen team diversiteit),in overleg met de lokale politie, de sociale dienstverlening van het welzijnshuis, de buurtwerkers en het straathoekwerk en thuiszorgcentrum ’t Punt.

Waarom?

Deze preventieve werking is ontstaan vanuit een actie gericht op het verbreken van sociaal isolement bij ouderen, maar daarnaast is het in huis hebben van de gepaste informatie een voorwaarde voor actiever en meer kwalitatief thuis wonen van ouderen. De werking is ook een activering van de seniorenvrijwilligers die via de bezoeken actief bijdragen aan de maatschappij.

Alle 80-plussers worden automatisch en persoonlijk aangeschreven. Ze krijgen per brief een moment voorgesteld voor het huisbezoek. Door iedereen aan te schrijven wordt de drempel enorm verlaagd. Men ervaart het ook duidelijk als een positief signaal vanuit het stadsbestuur. Het bezoek is heel neutraal (niet gebonden aan een ziekenfonds of een dienst gezinszorg), men hoeft dus geen schrik te hebben dat de bezoeker hen iets probeert op te dringen of te verkopen.

Bovendien kan men het voorgestelde bezoek weigeren of verplaatsen naar wens. Er al dan niet op ingaan is volledig vrijblijvend.


Tijdens het bezoek wordt de seniorengids overlopen. Er moet dus een degelijke seniorengids zijn, dieregelmatig wordt bijgewerkt.De vrijwilligers vullen na het bezoek veen fiche in met een verslagje over het bezoek en kunnen aan de coördinator signaleren wanneer professionele opvolging nodig is in het kader van hulp- of dienstverlening. Het is belangrijk dat dit goed wordt opgevolgd.

Het is tot slot erg belangrijk om de vrijwilligers goed te begeleiden en te ondersteunen. Het regelmatig samenbrengen van de vrijwilligers om van elkaar te leren en de binding met het stadsbestuur te houden is noodzakelijk. Ze moeten immers over heel wat capaciteiten beschikken: een goed contact kunnen leggen, een luisterend oor bieden in plaats van eigen verhalen vertellen, kunnen omgaan met negatieve reacties, voldoende basiskennis van de seniorengids, mensen kunnen aansporen om eens te reflecteren over hun huidige situatie en het toekomstperspectief, kunnen vinden van aanknopingspunten in het netwerken, mensen overtuigen om verder in gesprek te gaan met een professionele hulpverlener, …
Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Algemeen beleid'? Deel het met ons!

Optioneel

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?