Hou rekening met het advies van burgers

Communicatie & participatie: Bekijk alle aanbevelingen

Zorg als gemeente dat de communicatie met de burger tweerichtingsverkeer is

In een democratie moeten alle burgers hun zegje kunnen doen. Naast stemmen om de zes jaar kunnen ze echter ook deelnemen aan de politiek en via andere kanalen gehoor vinden bij het bestuur.

De belangen van bepaalde groepen burgers zoals ouderen, armen, vluchtelingen of personen met een handicap, worden soms over het hoofd gezien. Gemeenten moeten naar al hun burgers luisteren.

  • Informeer de bevolking over het beleid dat de gemeente voert, rekening houdend met de diversiteit van de doelgroep. Gemeenten moeten erop toezien om met de doelgroepen te communiceren door te kiezen voor een aangepast woordgebruik en door het taalniveau aan te passen. 
  • Richt adviesraden of -commissies op met vertegenwoordigers van de gemeente, verenigingen en burgers die ook discriminatie kunnen bestrijden. Die adviesraden en -commissies geven het gemeentebeleid meer body dankzij de adviezen en ervaringen van inwoners uit de gemeente. Het is ook van belang om in die raden en commissies de diversiteit te bevorderen en om de deelname aan te moedigen van personen die de lokale diversiteit weerspiegelen. 
  • Denk en doe interdisciplinair, want gelijke kansen gelden in alle domeinen. Een adviesraad voor gelijke kansen kan aanzetten tot interdisciplinair werken en de adviezen van deze raad kunnen het interdisciplinaire karakter extra in de verf zetten.

Vergelijkbare voorbeelden en aanbevelingen

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?