Adviesraad voor etnisch-culturele diversiteit

Communicatie & participatie: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 2 op 4
Terugkerend: 4 op 4

AD REM is het officiële adviesorgaan van de Stad Gent met betrekking tot het thema etnisch - culturele diversiteit. De adviesraad geeft adviezen aan het beleid over specifieke aangelegenheden die de etnisch- culturele diversiteit aanbelangen, over de grenzen van verschillende beleidsdomeinen heen. Dit doet ze op vraag of op eigen initiatief.

Wordt toegepast in:
Gent, Temse, Oostende [toon volledige lijst][verberg volledige lijst]

Wat?

De adviesraad rond etnisch culturele diversiteit met werknaam AD REM is het officiële adviesorgaan van de Stad Gent met betrekking tot het thema etnisch-culturele diversiteit.

Wie?

De adviesraad is een combinatie van zelforganisaties en middenveld, ondersteund door een ambtenaar van de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen.

Waarom?

Adviezen verstrekt door de adviesraad moeten op de gemeenteraad behandeld worden en er moet een antwoord geformuleerd worden aan de adviesraad. Een adviesraad is dus een effectief instrument voor beleidsparticipatie. Ad Rem verenigt groepen die traditioneel minder vertegenwoordigd zijn in de klassieke adviesraden.

De adviesraad geeft adviezen vanuit signalen die ze krijgen vanuit de achterban. De leden hebben hun vinger aan de pols, hebben hun eigen ervaring als minderheid in deze samenleving.. Voor steden en gemeenten is het een voordeel dat ze een kanaal hebben dat ze direct om advies rond diversiteit kunnen vragen.

Zoals elke adviesraad kent ook Ad Rem heel wat uitdagingen: de adviesraad is voor de leden vaak iets dat ‘erbij komt’, want de eigen vereniging blijft prioritair. Het is ook moeilijk om gemotiveerd te blijven, omdat adviezen uitbrengen vaak pas op lange termijn effect laat zien. Het is dus nodig om mensen gemotiveerd te houden, door bijvoorbeeld ook eens een ontspannende activiteit te organiseren. Er moet een ambtenaar zijn om de adviesraad te ondersteunen en te faciliteren (20% VTE in Gent).

Het is ook een blijvende uitdaging om voldoende vernieuwing te hebben, om nieuwe verenigingen die ontstaan te betrekken. Mensen zijn steeds minder bereid om een langetermijnsengagement aan te gaan, maar werken liever korter en projectmatig rond een bepaald thema zoals taalbeleid of onderwijs.

Om tegemoet te komen aan deze uitdagingen organiseert Ad Rem jaarlijks een publieksmoment, met interessante sprekers, over een heet hangijzer.

Er is geen voordeel verbonden aan zetelen in de adviesraad voor de leden, het is bijvoorbeeld geen voorwaarde om werkingsmiddelen of subsidies te kunnen krijgen.  

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Communicatie & participatie'? Deel het met ons!

Optioneel


Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?