Adviesraad levensbeschouwelijke diversiteit

Communicatie & participatie: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 4 op 4
Terugkerend: 3 op 4

In Charleroi leven, zoals in iedere stad, mensen met uiteenlopende religieuze overtuigingen naast vrijzinnigen. Deze mix is een rijkdom, maar ook een uitdaging. De interlevensbeschouwelijke adviesraad buigt zich over tal van kwesties om een harmonieuze samenleving te bevorderen.

Wordt toegepast in:
Charleroi [toon volledige lijst][verberg volledige lijst]

Wat?

Een interlevensbeschouwelijke adviesraad, die zich engageert voor Carolo's van elke religieuze of filosofische overtuiging.

Wie?

De dienst gelijke kansen van de stad staat in voor het intern beheer en het secretariaat van deze adviesraad. 

Waarom?

De adviesraad kan een harmonieuze samenleving bevorderen en een meerwaarde zijn in de strijd tegen radicalisering en uitsluiting.

De Adviesraad voor godsdiensten en vrijzinnigheid (conseil consultatif des Cultes et de la Laïcité ) werd opgericht in maart 2017. De adviesraad komt tegemoet aan de vraag naar een platform voor initiatieven die het samenleven met respect voor verschillende overtuigingen bevorderen en discriminatie tegengaan. 

De raad bestaat uit 18 vertegenwoordigers van de door de overheid officieel erkende erediensten en vrijzinnigen. Er zetelen vertegenwoordigers in van de vzw Centre d'Action laïque en van de katholieke, de islamitische, de Israëlitische, de orthodoxe en de protestantse gemeenschappen. De raad kan voorstellen formuleren voor acties en denkoefeningen, maar ook advies uitbrengen over kwesties die tot haar bevoegdhedenpakket behoren. Dit kunnen ethische, sociale, economische, culturele, pedagogische of juridische kwesties zijn, maar ook vragen die verband houden met gezondheid, milieu of veiligheid.

Ook buigt de adviesraad zich over de lokale strijd tegen radicalisering.

Meer weten

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Communicatie & participatie'? Deel het met ons!

Optioneel

Vergelijkbare voorbeelden en aanbevelingen

Hou rekening met het advies van burgers

Zorg als gemeente dat de communicatie met de burger tweerichtingsverkeer is.

Begeleiding bij bouw van een nieuwe gebedsplaats

Bij de oprichting van een nieuwe gebedsplaats op het grondgebied, kan de gemeente haar rol opnemen rond begeleiding en overleg.

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?