Gezin (z)onder dak

Infrastructuur, huisvesting & mobiliteit: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 1 op 4
Terugkerend: 4 op 4

Gezin (z)onder dak is een project van OCMW Leuven dat de kans op huisvesting voor mensen in precaire omstandigheden wil verhogen. Wanneer een verhuurder een huurovereenkomst aangaat met een OCMW-cliënt, stelt OCMW Leuven zich in het eerste jaar borg. Zo wil het een duurzame relatie tussen huurder en verhuurder verzekeren.

Wat?

Een borgstelling van het OCMW tijdens het eerste jaar van de huurovereenkomst tussen OCMW-cliënten en de verhuurders.

Wie?

OCMW Leuven

Waarom?

De toegang tot de private huisvestingsmarkt vergroten voor gezinnen in precaire omstandigheden (laag inkomen, dakloosheid…).

OCMW-cliënten vinden vaak moeilijk huisvesting: verhuurders willen dat de huur op tijd wordt betaald en vrezen dat OCMW-cliënten dat niet kunnen. Met Gezin (z)onder dak wil OCMW Leuven die perceptie tegengaan en de huisvestingsmarkt voor iedereen toegankelijk maken.

Wanneer huisbazen via Gezin (z)onder dak willen verhuren aan OCMW-cliënten, gaat OCMW Leuven op zoek naar een geschikte huurder – de verhuurder doet dat dus niet zelf. Tijdens het eerste jaar van de huurovereenkomst stelt OCMW Leuven zich borg. Dat verzekert de verhuurder van de maandelijkse huurinkomsten. Als blijkt dat er tijdens het eerste jaar geen problemen zijn geweest, verwacht het OCMW dat de verhuurder het huurcontract verlengt.

Met de huurder zelf sluit OCMW Leuven een begeleidingsovereenkomst af met strikte afspraken. Indien de huurder tijdens het eerste jaar de afspraken niet naleeft, laat het OCMW dat aan de verhuurder weten. Zo kan de verhuurder, samen met het OCMW, stappen ondernemen om de huurovereenkomst stop te zetten.

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Infrastructuur, huisvesting & mobiliteit'? Deel het met ons!

Optioneel

Vergelijkbare voorbeelden en aanbevelingen

Realiseer het recht op wonen voor iedereen

Gemeenten kunnen hun inwoners helpen bij het vinden van een kwalitatieve woning, door te informeren, te sensibiliseren en ambitieuze maatregelen te nemen.

Best practice Campagne "Solidaire Huisbazen"

Bereik: 2 op 4
Terugkerend: 4 op 4

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?