Werkgroep Toegankelijke Stad

Infrastructuur, huisvesting & mobiliteit: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 2 op 4
Terugkerend: 3 op 4

De werkgroep 'Accès Handi' (onder)zoekt sinds 2015 oplossingen voor toegankelijkheidsproblemen voor personen met een handicap op het grondgebied van Ottignies-Louvain-la-Neuve. 

Wordt toegepast in:
Ottignies-Louvain-la-Neuve [toon volledige lijst][verberg volledige lijst]

Wat?

De werkgroep "Accès Handi" zoekt oplossingen voor toegankelijkheidsproblemen voor personen met een handicap in de stad.

Wie?

De werkgroep bestaat uit de schepen bevoegd voor personen met een handicap, managers van de diensten verantwoordelijk voor de uitvoering van werken in de stad en aan de UCL, adviseurs van AViQ en Atingo, personen met een handicap (die al dan niet een vereniging vertegenwoordigen) en de 'Handicontact'-ambtenaar van de stad. 

Waarom?

Personen met een handicap moeten zich probleemloos in de publieke ruimte kunnen begeven. Daarom moet de infrastructuur op sommige plaatsen aangepast worden.

Doorheen de universiteitsstad Louvain-la-Neuve vind je blindengeleidetegels. Dankzij deze tegels kunnen blinde en slechtziende personen zich oriënteren. Op advies van de werkgroep "Accès Handi" werd deze aanpassing voor slechtziende burgers verbeterd, om nog meer tegemoet te komen aan hun noden.

De werkgroep streeft meerdere doelstellingen na. Ze wijst de bevoegde diensten op problemen met de toegankelijkheid van de openbare ruimte of van openbare gebouwen waarmee personen met een handicap dagelijks worden geconfronteerd. Ze volgt de voortgang van de beoogde oplossingen. Ze neemt verder de rol op van een adviesraad door toekomstige ruimtelijke ordeningsplannen te bestuderen en advies te geven over de toegang tot openbare ruimten en gebouwen. Accès Handi fungeert ook als tussenpersoon voor specifieke vragen aan beheerders van openbare nutsruimten of ruimten die toegankelijk zijn voor het publiek.  

De werkgroep heeft al heel wat bereikt, ondanks het gebrek aan budget en technische moeilijkheden die sommige aanpassingen met zich meebrengen. Er werden parkeerplaatsen verplaatst om ze vlotter bereikbaar te maken. Oversteekplaatsen voor voetgangers werden aangepast, hagen werden tot op de juiste hoogte afgeschoren (hoogte van een rolstoel) en banken en openbare vuilnisbakken werden in contrasterende kleuren geschilderd. Op vraag van de werkgroep installeert Infrabel een doorlopende reling die naar de perrons van het station Louvain-la-Neuve leiden.

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Infrastructuur, huisvesting & mobiliteit'? Deel het met ons!

Optioneel

Vergelijkbare voorbeelden en aanbevelingen

Bereik elke burger met je communicatie

Gemeentes moeten erover waken dat hun communicatie toegankelijk is voor alle inwoners, zodat iedereen optimaal kan deelnemen aan de lokale samenleving.

Openbaar vervoer voor iedereen

Gemeenten moeten toezien op de toegankelijkheid van het openbaar vervoer op hun grondgebied. Zo stimuleren ze de onafhankelijkheid en deelname aan het sociale even van elke inwoner.

Best practice Toegankelijkheidsprijs

Bereik: 1 op 4
Terugkerend: 2 op 4

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?