Toegankelijkheidsprijs

Werk & economie: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 1 op 4
Terugkerend: 2 op 4

Ieder jaar reikt de Stad Oostende haar Toegankelijkheidsprijs uit aan een zaak die werk maakt van toegankelijkheid voor iedereen. Na de Toegankelijkheidsprijs in 2016 die zich focuste op winkels, verschoof de aandacht in 2017 naar de toegankelijkheid van restaurants en cafés. Deze actie is een samenwerking tussen Unia, de Commissie voor Personen met een Beperking en het stadsbestuur van Oostende.

De prijs wordt toegekend aan zaken die inspanningen deden op vlak van toegankelijkheid. Iedereen kan online, via de stadswebsite, zaken voordragen. Hier wordt heel wat publiciteit rond gemaakt. Met een groep vrijwilligers gaat men langs zoveel mogelijk zaken om een pakketje rond toegankelijkheid aan te bieden met daarin informatie over de toegankelijkheidsprijs, maar ook informatie van Inter met de juiste afmetingen om een pand toegankelijk te maken. Alle voorgedragen zaken worden door een jury bekeken met aandacht voor fysieke toegankelijkheid, maar ook met aandacht voor de toegankelijkheid voor mensen met niet-motorische beperkingen. De prijs wordt uitgereikt door de schepen rond 3 december, de Internationale Dag voor Personen met een Handicap. Er is steeds heel wat persaandacht. 

De prijs bestaat uit een etentje voor de zaakvoerder en zijn personeel. In 2017 werd dit etentje verzorgd door mensen met een verstandelijke beperking. De zaakvoerder krijgt eveneens een gevelplaat met ‘Winnaar van de toegankelijkheidsprijs’. Dit verhoogt de aandacht voor het thema en stimuleert andere zaakvoerders om ook inspanningen te doen.

De investering is beperkt, maar het uitreiken van de prijs vergt wel wat voorbereiding, zoals het zoeken van vrijwilligers.

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Werk & economie'? Deel het met ons!

Optioneel

Vergelijkbare voorbeelden en aanbevelingen

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?