Bereik elke burger met je communicatie

Communicatie & participatie: Bekijk alle aanbevelingen

Gemeentes moeten erover waken dat hun communicatie toegankelijk is voor alle inwoners, zodat iedereen optimaal kan deelnemen aan de lokale samenleving.

Volwaardig deel uitmaken van een gemeente betekent ook toegang hebben tot de informatie die de gemeente ter beschikking van haar inwoners stelt. Daarom is het belangrijk dat de gemeenten erop toezien dat ze hun communicatie voor alle inwoners toegankelijk maken.

De Europese richtlijn 2016/2102 verplicht overigens dat websites van overheidsinstanties - en dus ook die van steden en gemeenten - binnenkort toegankelijk moeten zijn. Voor nieuwe websites geldt deze verplichting vanaf 23 september 2018. Bestaande websites die voor 22 september 2018 zijn ontworpen, moeten voor 23 september 2020 toegankelijk zijn.

Tot slot is het belangrijk dat de gemeentelijke administratie een burger met een handicap correct onthaalt en doorverwijst.

  • Heb oog voor de toegankelijkheid van je communicatie. Zorg voor toegankelijke websites, verslagen van de gemeenteraad en formulieren en briefwisseling van de gemeente. Toegankelijke communicatie betekent helder en eenvoudig taalgebruik en bestanden die voor iedereen toegankelijk zijn. 
  • Stel een actieplan op om geleidelijk de toegankelijkheid te verbeteren van alle publicaties en informatiedragers van de gemeente.
  • Leid het gemeentepersoneel op om personen met een handicap op te vangen en met hen te communiceren.
  • Zorg voor een onthaalprocedure voor doven (bijv.:  een beroep doen op een gebarentolk of een afstandstolk).

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?