Openbaar vervoer voor iedereen

Infrastructuur, huisvesting & mobiliteit: Bekijk alle aanbevelingen

Gemeenten moeten toezien op de toegankelijkheid van het openbaar vervoer op hun grondgebied. Zo stimuleren ze de onafhankelijkheid en deelname aan het sociale even van elke inwoner.

Gemeenten moeten toezien op de toegankelijkheid van het openbaar vervoer op hun grondgebied. Zonder openbaar vervoer kunnen personen met een handicap immers niet zoals iedereen gaan werken, naar school gaan, zich vermaken enz.

Het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap legt de nadruk op inclusie, ook wat mobiliteit betreft. De sleutel is de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Dit is niet enkel belangrijk voor rolstoelgebruikers. Ook ouderen, ouders met kinderwagens, personen die tijdelijk minder mobiel zijn enz. hebben baat bij toegankelijke openbare vervoervoorzieningen.

  • Zorg er bij de aanleg van nieuwe of bij de renovatie van bestaande haltes voor openbaar vervoer in de gemeente (trein, metro, tram, bus) voor dat de toegankelijkheidsnormen strikt in acht worden genomen, ongeacht de omvang van de werken. Het is aangewezen om hiervoor een regelmatige samenwerking en follow-up op te zetten met organisaties die gespecialiseerd zijn in toegankelijkheid en dit in de verschillende fases van de bouw of renovatie van de reizigersomgeving: voorontwerp, follow-up van de werken en voorlopige oplevering.
  • Stimuleer taxibedrijven die in de gemeente actief zijn om hun voertuigen aan te passen zodat ze rolstoelgebruikers kunnen vervoeren. Vraag hen ook om assistentiehonden te aanvaarden.
  • Overleg geregeld met inwoners met een handicap om een goed inzicht te krijgen in wat ze precies nodig hebben.

Vergelijkbare voorbeelden en aanbevelingen

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?