Verzeker toegang tot de arbeidsmarkt voor iedereen

Werk & economie: Bekijk alle aanbevelingen

De gemeenten kunnen rekening houden met gelijke kansen in hun lokaal werkgelegenheidsbeleid. Wegens hun nabijheid kunnen ze als schakel tussen de werknemers en de werkgevers fungeren.  Lokale werkgelegenheidsinitiatieven spelen een cruciale rol als springplank naar de arbeidsmarkt.

Elke dag zien werkzoekenden dat hun sollicitatie wordt afgewezen, werknemers zien dat de mogelijkheden om promotie te krijgen worden tegengewerkt of ze worden met pesterijen en intimidatie geconfronteerd vanwege hun herkomst, hun handicap, hun leeftijd of andere persoonskenmerken.

De gemeenten kunnen rekening houden met gelijke kansen in hun lokaal werkgelegenheidsbeleid. Wegens hun nabijheid kunnen ze als schakel tussen de werknemers en de werkgevers fungeren. Ze kunnen de werkzoekenden helpen bij de stappen die ze ondernemen om werk te vinden en hen met geschikte partners in contact brengen. De lokale werkgelegenheidsinitiatieven spelen eveneens een cruciale rol als springplank naar de arbeidsmarkt.

Aanbevelingen:

  • Informeer de werkgevers. De gemeente kan regelmatig informatiesessies organiseren voor de werkgevers die hun activiteiten op haar grondgebied uitoefenen. Dat biedt de gelegenheid om hen meer informatie te geven over de toepassing van de antidiscriminatiewetgeving op de werkplek, over de premies die beschikbaar zijn voor redelijke aanpassingen …
  • Ondersteun alle werkzoekenden. De werkgelegenheidsinitiatieven op lokaal niveau moeten inclusief zijn en alle werkzoekenden zonder uitzondering helpen om werk te vinden. Beperk initiatieven dus niet tot één bevolkingsgroep (mensen van vreemde origine of personen met een handicap of oudere werknemers…).
  • Maak de jobcoaches van de OCMW’s bewust van de diversiteit. De OCMW’s begeleiden de werkzoekenden soms op hun zoektocht via jobcoaches. Het is belangrijk om die mensen bewust te maken van zaken als diversiteit en non-discriminatie.
  • Organiseer een jobdag in de gemeente. Dit initiatief biedt de werkzoekenden de kans om werkgevers te ontmoeten, maar ook om hulpmiddelen te leren kennen en tips te krijgen die hen bij het zoeken naar werk kunnen helpen (de manieren om een cv te maken, de beschikbare opleidingen en cursussen, de mogelijkheden van redelijke aanpassingen…).
  • Verhoog het aantal plaatsen in de kinderdagverblijven en de kinderopvang. Voor ouders met jonge kinderen leiden problemen met de opvang van hun kinderen ertoe dat ze niet op een gelijke manier kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. De kosten van de kinderopvang voor gezinnen moeten ook aan het inkomen van het huishouden worden aangepast.
  • Vervul een voorbeeldrol. Alvorens advies te geven aan de werkgevers moeten de gemeenten eerst de gelijke kansen bevorderen bij hun eigen personeel en in hun eigen werking. Dat kan door een diversiteitsplan in te voeren, een gedragscode te laten ondertekenen door de werknemers, ondernemingen met een gediversifieerd personeelsbestand te selecteren en/of bij de gunning van overheidsopdrachten een diversiteitsplan te hanteren.

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?