Diversiteitsclausule in samenwerkingsovereenkomsten

Algemeen beleid: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 1 op 4
Terugkerend: 4 op 4

Voor organisaties is het niet altijd een evidentie om werk te maken van een diversiteitsbeleid. De Stad Mechelen stimuleert het diversiteitsbeleid met een diversiteitsclausule in al haar samenwerkingsovereenkomsten. Die clausule wordt onderschreven door de organisaties en vertaald naar doelstellingen en indicatoren op maat van de organisatie.

Wat?

Organisaties die subsidies van de stad willen, onderschrijven de diversiteitsclausule en krijgen doelstellingen op hun maat aangereikt.

Wie?

Dienst Diversiteit -Stad Mechelen, in samenwerking met het Agentschap Integratie en Inburgering

Waarom?

Deze clausule draagt de visie op diversiteit van de stad uit en versterkt het diversiteitsbeleid.

Organisaties die een toelage willen ontvangen van de Stad Mechelen zijn verplicht om de algemene diversiteitsclausule te onderschrijven. Die clausule wordt opgenomen in alle samenwerkingsovereenkomsten die de stad afsluit. Concreet gaat het om vier algemene principes: 

1) De diversiteitsvisie van de stad.

2) Het engagement om de werking open te stellen voor iedereen.

3) Het engagement om het doelpubliek te informeren over grondrechten.

4) Het engagement om het doelpubliek te informeren over de mogelijkheid om discriminatie aan te klagen. 

Deze algemene diversiteitsclausule wordt in een tweede fase op maat vertaald naar de organisatie, zes maanden volgend op het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst met de stad. Op die manier wil men komen tot weloverwogen en gedragen diversiteitsdoelstellingen. De Stad Mechelen engageert zich om de organisatie tijdens deze fase ten volle te ondersteunen. 

Deze opvolging is niet eenvoudig en vormt een uitdaging voor de stad. Toch blijkt het een interessant instrument om de visie en missie van de stad uit te dragen naar externe partners in de vorm van een beleidsinstrument.

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Algemeen beleid'? Deel het met ons!

Optioneel

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?