Non-discriminatieclausule bij overheidsaanbestedingen

Algemeen beleid: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 3 op 4
Terugkerend: 4 op 4

De koopkracht van overheden is groot. Daarom kunnen overheden een hefboom zijn om gelijke kansen op de arbeidsmarkt te stimuleren. De non-discriminatieclausule in Gent wil bedrijven die voor de stad werken er op attent maken dat de lokale overheid van Gent geen discriminatie duldt. Daarbij wijst men op wettelijke verplichtingen, maar behoort het stimuleren van een positief (HR)beleid, dat drempels naar minderheidsgroepen afbouwt en gelijke kansen creëert, eveneens tot de doelstelling.

Wat?

Bedrijven die goederen of diensten leveren aan de stad, dienen de non-discriminatieclausule te respecteren en aan zelfevaluatie te doen.

Wie?

De clausule werd uitgewerkt door stad Gent (Dienst Welzijn en Gelijke Kansen, Juridische Dienst, Dienst Aankoop en Logistiek, Dienst Werk) in samenwerking met Unia en VVSG.

Waarom?

Sociale doelstellingen zijn een onderdeel van een echt duurzaam aankoopbeleid.

De non-discriminatieclausule wordt opgenomen in het bestek van elke overheidsopdracht. Door het ondertekenen van de offerte engageert de inschrijver zich tot het respecteren van de bijzondere voorwaarden inzake non-discriminatie en gelijke kansen. Wanneer er toch inbreuken op de wetgeving worden vastgesteld kan de stad dit melden aan UNIA of de Directie Toezicht op de Sociale Wetten. 

Voor grote arbeidsintensieve overheidsopdrachten wordt, naast de eerder genoemde non-discriminatieclausule ook in het bestek opgenomen dat het bedrijf een zelfevaluatie moet doen over haar wettelijke verplichtingen inzake non-discriminatie en haar non-discriminatie beleid. Deze zelfevaluatie en de aangeleverde bewijzen worden geëvalueerd. Indien er tekortkomingen zijn, wordt met het bedrijf een actieplan afgesproken. Op deze manier monitort de stad het bedrijf en neemt de stad het bedrijf in eerste instantie mee in een positief traject. Pas in tweede instantie kan er sprake zijn van sanctionering. Hiervoor geldt een  proefperiode van twee jaar (juni 2017-juni 2019) met als streefdoel om in 10 overheidsopdrachten de uitgebreide clausule toe te passen en deze te evalueren. 

De koopkracht van overheden is bijzonder groot. Daarom kunnen overheden een hefboom zijn om gelijke kansen op de arbeidsmarkt te stimuleren. Sociale doelstellingen zijn een onderdeel van een echt duurzaam aankoopbeleid, naast ecologische en economische overwegingen.  Een grote uitdaging is het creëren van voldoende draagvlak bij alle medewerkers van de eigen stad. Gelijke kansen stimuleren is een transversaal project, waar diverse diensten bij betrokken moeten worden. Een tweede uitdaging is om de eigen doelstellingen te realiseren en tegelijk de procedure voor bedrijven niet onnodig zwaar te maken. Ook kleinere bedrijven moeten immers kunnen blijven deelnemen aan overheidsopdrachten. 

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Algemeen beleid'? Deel het met ons!

Optioneel

Vergelijkbare voorbeelden en aanbevelingen

Voer een horizontaal lokaal gelijkekansenbeleid

Of het nu gaat over personeelsbeleid, sportinfrastructuur, flankerend onderwijsbeleid, erfgoed, integratie, … Aandacht voor inclusie, diversiteit, antidiscriminatie en toegankelijkheid raakt de kern van een goed lokaal beleid.

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?