Brugge werkt

Werk & economie: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 2 op 4
Terugkerend: 3 op 4

Werk vinden is niet altijd makkelijk. Al zeker niet wanneer je vluchteling bent. "Brugge werkt" wil deze mensen helpen om een plek te vinden op de regionale arbeidsmarkt.

Wat?

Erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden met een lage scholingsgraad helpen om zich te integreren in de Vlaamse arbeidsmarkt

Wie?

Dienst Werk en OCMW Brugge, Agentschap Integratie en Inburgering, Voka De Leerwinkel, Mentor en Resoc

Waarom?

Een job hebben is een belangrijke stap om je goed te voelen in de samenleving.

Er worden uit vier prescreenings vijftig erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden geselecteerd, voornamelijk op basis van motivatie en taalverwerving. Nadien doorlopen de deelnemers vier assessments en worden technische, sociale en taalvaardigheidscompetenties in kaart gebracht. Er volgt een individueel terugkoppelingsgesprek waarbij de mogelijke jobdoelwitten worden besproken. Vervolgens vindt er een algemeen terugkomgesprek plaats met de deelnemer, lesgever, toeleider uit het OCMW of VDAB en projectcoördinatoren. Men stippelt een individueel parcours uit waarbij de toeleider de richting bewaakt naar een duurzame tewerkstelling. Op basis van de jobdoelwitten, gaat men de juiste bedrijven in de regio contacteren met een toelichting van het project, de kandidaat en diens competenties. De bedrijven worden sterk ondersteund via een gericht aanbod van kennismogelijkheden en diversiteitsacties.

Er wordt sterk ingezet op zowel het sterker maken van de deelnemers en het actief betrekken van werkgevers. De werkgever kan overtuigd worden door aan te tonen wat de competenties zijn en ook de werkgever krijgt de mogelijkheid om drempels en bezorgdheden te uiten. Op basis van die bezorgdheden kan de Stad het project nog verder afstemmen. Het assessment zorgt ervoor dat de juiste werkplek kan aangeboden worden en de deelnemer zich kan positioneren op de Vlaamse arbeidsmarkt. Door de samenwerking met partners en een brede bekendheid, is er veel mogelijk voor lokale werkgelegenheid voor nieuwkomers. Wees u wel bewust dat nieuwkomers graag snel aan de slag gaan om een inkomen te hebben, waardoor een duurzame en gerichte opleiding niet evident is. Bovendien blijft de taalbarrière een uitdaging in het project. 

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Werk & economie'? Deel het met ons!

Optioneel

Vergelijkbare voorbeelden en aanbevelingen

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?