Brochure "toegankelijkheid kiesbureaus"

Communicatie & participatie: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 3 op 4
Terugkerend: 2 op 4

Kiesbureaus zouden in principe toegankelijk moeten zijn voor alle burgers. Stad Bergen bracht een praktische brochure uit, om dit principe concreet te maken.

Wat?

Een praktische gids rond de toegankelijkheid van de verkiezingsprocedure.

Wie?

De Dienst Gelijke Kansen van Bergen verspreidt de gids. Het idee komt van de adviesraad van personen met een handicap, met de steun van vzw Passe-Muraille en Les amis des aveugles et malvoyants.

Waarom?

Mensen met een visuele, auditieve, verstandelijke of lichamelijke beperking hebben recht op aangepaste communicatie, zodat ook zij voluit gebruik kunnen maken van hun stemrecht.

Bij het organiseren van verkiezingen komt heel wat kijken. Talloze mensen worden betrokken in de voorbereidingen en ook op de dag zelf zijn er heel wat burgers die ingeschakeld worden in de kiesbureaus. We staan er vaak te weinig bij stil dat ook heel wat burgers met een beperking zich zullen aanbieden om hun stem uit te brengen. Zij hebben recht op de juiste omkadering, maar dit moet goed voorbereid worden.

De Stad Bergen bracht daarom een handige gids uit die advies geeft rond toegankelijkheid voor en communicatie met personen met uiteenlopende beperkingen. Je vindt in de brochure onder meer de minimale afmetingen voor stemhokjes, tips om te communiceren met doven en slechthorenden alsook manieren om een blinde burger  of een persoon met een verstandelijke handicap of autisme te helpen.

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Communicatie & participatie'? Deel het met ons!

Optioneel

Vergelijkbare voorbeelden en aanbevelingen

Help personen met een handicap stemmen

Gemeenten moeten de toegankelijkheid van de verkiezingen verzekeren voor personen met een handicap. Dit geldt zowel voor de toegang tot informatie voor de verkiezingen als voor de uitoefening van het stemrecht.

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?