Brochure "Omgaan met mensen met een beperking"

Welzijn & samenleving: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 4 op 4
Terugkerend: 1 op 4

Stad Gent publiceerde een brochure, zodat inwoners beter begrijpen wat de noden en wensen zijn van mensen met een beperking. Samenleven is immers ook begrip opbrengen voor elkaar.

Wat?

Publicatie en verdeling van de brochure "Omgaan met mensen met een beperking".

Wie?

Dienst Welzijn en Gelijke kansen van de stad Gent in samenwerking met SAPH (Stedelijke adviesraad voor personen met een handicap) en verschillende partnerorganisaties. 

Waarom?

Het doel van de brochure is om vooroordelen en stereotypes te ontkrachten en de omgang met mensen met een beperking te verbeteren.

Mensen met een beperking vallen niet samen met hun beperking en hebben zoals iedere burger in de samenleving een meervoudige identiteit. Ze zijn studenten, kinderen, werknemers, …met een handicap. 

Stad Gent stelde een folder op met enkele omgangstips. Aangezien de aard van een beperking heel divers kan zijn, moet de omgang dat eveneens zijn. In de folder kan je omgangstips vinden per aard van beperking. Uiteraard zijn mensen met een beperking ook niet te veralgemenen op basis van de handicap die ze hebben en heeft iedere persoon een voorkeur rond hoe er met zijn of haar beperking wordt omgegaan. Wees niet bang om iemand te vragen naar zijn of haar wensen. 

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Welzijn & samenleving'? Deel het met ons!

Optioneel

Vergelijkbare voorbeelden en aanbevelingen

Maak gemeentelijke voorzieningen toegankelijk voor iedereen

Gemeenten moeten hun diensten aan al hun inwoners aanbieden. Ze moeten dan ook specifiek toezien op de toegankelijkheid van hun infrastructuur (gebouwen, openbare ruimten en wegen).

Bereik elke burger met je communicatie

Gemeentes moeten erover waken dat hun communicatie toegankelijk is voor alle inwoners, zodat iedereen optimaal kan deelnemen aan de lokale samenleving.

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?