Dienst Accessplus werkt aan toegankelijkheid sinds 1998

Algemeen beleid: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 2 op 4
Terugkerend: 4 op 4

De dienst Accessplus van de stad Luik werkt al twintig jaar aan meer toegankelijkheid en een betere integratie van personen met een beperking. De dienst biedt een waaier van adviezen en tools aan.

Wat?

Accessplus werkt transversaal met alle stadsdiensten, om Luik toegankelijker te maken voor personen met een beperking.

Wie?

De stad Luik met de steun van het Europees Sociaal Fonds en in partnerschap met verschillende organisaties die actief zijn rond handicap.

Waarom?

Door beter te communiceren over toegankelijkheid wil de dienst personen met een handicap en personen met beperkte mobiliteit de kans bieden om meer uit hun burgerschap te halen. 

De stad Luik was een pionier toen ze in 1998 de eerste toegankelijkheidsdienst in Wallonië oprichtte. Accessplus is een transversale stadsdienst. Door mensen beter te informeren en door te communiceren over toegankelijkheid - van de stad, maar ook van culturele en sociaaleconomische activiteiten - wil de dienst personen met een handicap en personen met beperkte mobiliteit de kans bieden om meer uit hun burgerschap te halen. 

Het is de bedoeling om de toegankelijkheid in Luik te verbeteren in al haar facetten (openbare of particuliere gebouwen,openbaar vervoer, onderwijs, cultuur, sport, huisvesting). Het zet hiervoor verschillende middelen in zoals bewustmakingscampagnes, een documentatiecentrum, publicaties,...

Meer weten

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Algemeen beleid'? Deel het met ons!

Optioneel

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?