Spelenderwijs Nederlands leren met Taalbubbels

Vrije tijd: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 2 op 4
Terugkerend: 3 op 4

Taalbubbels biedt een speels taalbad aan voor anderstalige kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar, die in Aalst wonen of in Aalst naar school gaan en maximaal 3 jaar Nederlandstalig onderwijs volgen.

Wat?

Taalbubbels biedt speelse ondersteuning bij het aanleren van het Nederlands aan anderstalige jongeren.

Wie?

De dienst Integratie, in samenwerking met dienst Onderwijs, Jeugddienst en LOP Aalst.

Waarom?

Taalachterstand kan leiden tot leerachterstand en dus heel wat gemiste kansen.

Taalbubbels geeft kinderen de mogelijkheid te oefenen met het Nederlands in de zomervakantie, tijdens de twee eerste weken van augustus. Dit taalbad wordt niet aangeboden op de klassieke schoolbanken. Ze oefenen het Nederlands via speelse activiteiten zoals muziekworkshops, kookactiviteiten, knutselen, uitstappen enzovoort. Het project wordt vormgegeven door vrijwilligers, in het bijzonder studenten uit de lerarenopleiding, die methodieken gebruiken om de taalontwikkeling te stimuleren. Vaak wordt er tijdens het taalbad op een projectmatige en thematische manier gewerkt.

De oudere groep jongeren wordt minder bereikt. Daarnaast is er een kostprijs verbonden aan de deelname. Dit kan een drempel vormen voor sommige gezinnen. Desondanks kent het project ook wat succesfactoren. Zo vormt de samenwerking met studenten uit de lerarenopleiding een meerwaarde voor de student en het project zelf. Daarnaast is de dienst inburgering een geschikte partner op het niveau van de voorbereiding waaronder bijvoorbeeld het zoeken naar een locatie, het bijeenbrengen van partners en het coördineren van inschrijvingen.

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Vrije tijd'? Deel het met ons!

Optioneel

Vergelijkbare voorbeelden en aanbevelingen

Best practice Taalcoach Basisonderwijs

Bereik: 1 op 4
Terugkerend: 4 op 4

Best practice Praattafels

Bereik: 2 op 4
Terugkerend: 4 op 4

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?