Praattafels

Onderwijs: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 2 op 4
Terugkerend: 4 op 4

Contact is een belangrijk middel om zich te integreren. Via "Praattafels" stimuleert de stad Brugge het contact tussen anderstalige nieuwkomers en nederlandstaligen. Zo wil men op een laagdrempelige manier werken aan taalverwerving.

Wat?

Drie keer per week worden conversatietafels georganiseerd voor anderstaligen.

Wie?

Stad Brugge in samenwerking met Vormingplus, het Agentschap Integratie en Inburgering en een klankbordgroep met de Brugse NT2-aanbieders en de Openbare Bibliotheek

Waarom?

Taalverwerving en ontmoeting zijn cruciale ingrediënten voor de succesvolle integratie van nieuwkomers.

Drie maal per week worden de Praattafels georganiseerd: twee momenten in de avond en één moment in de ochtend. De Praattafels worden door vrijwilligers georganiseerd, zonder inschrijving en zijn gratis. Tijdens de Praattafels komen anderstaligen en nederlandstaligen samen om het Nederlands te oefenen. Het is geen lesmoment, maar eerder een ontmoeting waarbij anderstaligen kunnen oefenen met de taal. Er wordt wel gewerkt met methodieken om de gesprekken zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen. 

De vrijblijvende aard van de ontmoeting verlaagt de drempel en de druk om te presteren. Op deze manier houden de deelnemers aan de ontmoeting vaak toffe contacten over en kunnen ze een netwerk uitbouwen.

Het initiatief is erg populair. Daardoor is het niet eenvoudig om steeds genoeg vrijwilligers te vinden. Dit vergt een intensieve organisatorische voorbereiding. Het werken zonder inschrijvingen zorgt er eveneens voor dat het moeilijk in te schatten is hoeveel vrijwilligers er moeten zijn. Tenslotte is het van belang dat alle vrijwilligers op dezelfde lijn zitten rond de gebruikte methodiek.

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Onderwijs'? Deel het met ons!

Optioneel

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?