Babbelkousje - spelenderwijs Nederlands leren

Onderwijs: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 1 op 4
Terugkerend: 3 op 4

"Babbelkousje" is een initiatief voor kinderen uit de derde kleuterklas en het eerste leerjaar (en hun ouders) gericht op het stimuleren van het Nederlands in kader van het bredere integratieproces.

Wat?

Taalstimulering bij anderstalige nieuwkomertjes uit de derde kleuterklas en  het eerste leerjaar.

Wie?

Dienst Samenlevingsopbouw van de gemeente Mol in samenwerking met de basisscholen in de regio, Agentschap Integratie en Inburgering, Thomas Moore Hogeschool (opleiding sociaal werk en lerarenopleiding).

Waarom?

In overleg met de basisscholen in Mol, bleek dat de nood het hoogst was bij deze leeftijdscategorie én dat juist deze periode cruciaal is in de taalontwikkeling. 

Een belangrijk onderdeel van Babbelkousje is lezen en spelen aan huis. Op die manier worden kinderen al spelend gemotiveerd om in hun vertrouwde omgeving Nederlands te oefenen. Gemotiveerde vrijwilligers, waaronder studenten, verzorgen deze momenten en trachten een vertrouwensrelatie op te bouwen met de ouders van de kinderen. Hierdoor hoopt men dat ouders meer betrokken geraken bij de school en de bredere maatschappij. 

Daarnaast zijn er extra activiteiten aan met als hoofddoel de toeleiding naar het bestaande vrijetijdsaanbod (zoals een bezoek aan de bibliotheek, het bijwonen van een theatervoorstelling, sport- en taalkamp tijdens de vakanties, ….). Babbelkousje is géén huiswerkbegeleiding waar de focus ligt op kinderen met goede leermogelijkheden, maar van wie de ouders niet over de nodige capaciteiten beschikken om hen te begeleiden bij hun huiswerk. In het project ‘Babbelkousje PLUS’ gaat de vrijwilliger ook twee keer per maand met een ouder van een Babbelkousleerling op stap en kiezen ze samen welke activiteit ze doen. Voor zowel de ouders als de kinderen is de deelname aan het project volledig gratis. 

Scholen verwijzen zelf de leerlingen door die baat kunnen hebben bij het project. Het initiatief werkt bovendien samen met hogescholen om stagiaires en vrijwilligers te vinden. Men doet beroep op beschikbare materialen van de gemeente Mol, zoals onder andere de speel-o-theek van de bibliotheek. De dienst Samenlevingsopbouw voorziet dat de vrijwilligers en studenten opvolging en vorming krijgen.  Een moeilijkheid  is soms het vinden van vrijwilligers voor het begeleiden van het project, ondanks de grote publiciteit. Bovendien is het niet altijd even gemakkelijk om een evenwicht te vinden tussen spelenderwijs de taal oefenen en huistaakbegeleiding.

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Onderwijs'? Deel het met ons!

Optioneel

Vergelijkbare voorbeelden en aanbevelingen

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?