Taalcoach Basisonderwijs

Onderwijs: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 1 op 4
Terugkerend: 4 op 4

Centrumsteden kennen een instroom van nieuwkomers uit de hele wereld, waardoor ook scholen te maken krijgen met anderstalige kinderen. Aangezien de meeste scholen in Vlaanderen het Nederlands als instructietaal hanteren is het van belang om kinderen te ondersteunen in het beheersen van het Nederlands. 

Wat?

Een taalcoach helpt leerkrachten in het lager onderwijs om hun manier van lesgeven aan te passen aan anderstalige leerlingen.

Wie?

Dienst Onderwijs in samenwerking met de lagere scholen van de stad Aalst.

Waarom?

Een goede kennis van het Nederlands helpt nieuwkomertjes om te volgen op school en deel te nemen aan het sociale leven.

In 2013 zette de Dienst Onderwijs het project ‘Taalcoach’ op poten, waarbij men anderstalige kinderen die thuis geen Nederlands spreken, wil begeleiden. Naast de voordelen voor het kind kan de deskundigheid van leerkrachten en zorgteams rond deze nood worden versterkt. Ze hopen op deze wijze rekening te houden met de meertalige werkelijkheid en geloven dat deze ondersteuning kinderen kan helpen om te participeren in de samenleving. 

Hoe werkt dit concreet? De stad Aalst organiseert gratis workshops voor leerkrachten. Daarbij wordt beroep gedaan op een externe taalcoach. De leerkrachten en zorgcoördinatoren krijgen workshops omtrent woordenschatdidactiek, vertelklassen, maar ook de opvang van anderstalige nieuwkomers. De scholen krijgen de mogelijkheid om materiaal te ontlenen rond meertaligheid. 

Een voordeel van het project is dat het vraaggestuurd verloopt. De directie of de zorgcoördinator neemt zelf het initiatief om te werken rond taal. Daardoor is er een draagvlak aanwezig bij leerkrachten en begrijpt men de nood. 

Er wordt aangegeven dat de vraag groter is dan het aanbod. We kunnen dit bekijken als een opportuniteit voor partners om hun schouders te zetten onder gelijkaardige initiatieven.

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Onderwijs'? Deel het met ons!

Optioneel

Vergelijkbare voorbeelden en aanbevelingen

Help leerkrachten hun leerlingen beter te begrijpen

Het lokaal bestuur staat dichtbij burgers en lokale gemeenschappen. Door leerkrachten in verbinding te brengen met de lokale gemeenschap, krijgen deze beter inzicht in de leefwereld van alle leerlingen. Ouders en leerlingen die minder voeling hebben met de schoolcultuur worden zo ook actiever betrokken bij de schoolwerking.

Best practice Onderwijscafé

Bereik: 2 op 4
Terugkerend: 3 op 4

Best practice Pesten voorkomen en aanpakken

Bereik: 2 op 4
Terugkerend: 4 op 4

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?