Platform Samenleven heeft geen schrik voor 'de ander'

Welzijn & samenleving: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 4 op 4
Terugkerend: 3 op 4

Als antwoord op terrorisme en angst, lanceerde Herstal in 2016 het  Plateforme du Vivre-ensemble  . Medewerkers stimuleren dialoog en ontmoeting tussen de inwoners van verschillende origine en levensbeschouwing.

Wat?

Een sociaal en interlevensbeschouwelijk samenwerkingsverband dat sociale cohesie wil bevorderen.

Wie?

De gemeente Herstal lanceerde dit project, dat interlevensbeschouwelijke vertegenwoordigers, middenveld en ambtenaren samenbrengt.

Waarom?

Het platfrom wil inwoners stimuleren om elkaar te ontmoeten, om zo vooroordelen te doorbreken.

Dit platform werd in 2016,  de dag na de aanslag tegen Charlie Hebdo, opgericht. Vertegenwoordigers van verschillende levensbeschouwingen (katholieken, protestanten, moslims en vrijzinnigen) werken eraan mee, samen met de dienst voor maatschappelijke cohesie (PCS), de bemiddelingsdiensten en het onderwijs. 

Het Platform bevordert de dialoog tussen de verschillende samenlevingsactoren in Herstal. Het stelt gezamenlijke activiteiten voor om banden te smeden tussen de verschillende groepen die lid zijn van het platform, het verenigingsleven en externe partners om een einde te maken aan vooroordelen en aan het gebruiken van de identiteit als schild. Zo werd in 2017 Même pas peur ("Helemaal niet bang") georganiseerd.  Dit evenement wilde een ontmoetingsplek bieden voor alle burgers, met feestelijke en ludieke activiteiten voor de passanten rond burgerschap, samenleven en wederzijds respect.

Het Platform fungeert ook als meldpunt wanneer zich spanningen voordoen, en het kan als bemiddelaar optreden.  


Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Welzijn & samenleving'? Deel het met ons!

Optioneel

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?