Campagne "Solidaire Huisbazen"

Infrastructuur, huisvesting & mobiliteit: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 2 op 4
Terugkerend: 4 op 4

Door het gebrek aan sociale woningen zoeken kwetsbare mensen gedwongen hun toevlucht op de privémarkt. Tijdens de zoektocht naar een woning kunnen ze geconfronteerd worden met discriminatie op basis van hun origine, financiële situatie of gezondheidstoestand. Stad Luik lanceerde een campagne om huiseigenaars te overtuigen om hun woning te verhuren aan een betaalbare prijs en met oog voor de meest kwetsbare doelgroepen. 

Wat?

De campagne Propriétaires solidaires  ("solidaire huisbazen") begeleidt kwetsbare huurders en verhuurders die hun woning willen laten voldoen aan de hedendaagse normen.

Wie?

Stad Luik lanceerde de campagne in samenwerking met verschillende partners, in het kader van de campagne "Gastvrije Gemeente"

Waarom?

Eigenaars denken te vaak in stereotypen over bepaalde kwestbare doelgroepen of hebben negatieve ervaringen in het verleden. Dit project wil deze drempels wegnemen.

Het recht op huisvesting staat ingeschreven in de Belgische Grondwet, maar in realiteit is er nog veel werk aan de winkel op de huurmarkt. Stad Luik nam het recht op huisvesting op in haar plannen rond sociale cohesie en richtte in 2014 een commissie Habitat op. Ook publiceerde de stad een gids om kwestbare huurders te helpen. In april 2018 werd de campagne Propriétaires solidaires voorgesteld.

Doel van de campagne is om kwetsbare groepen te helpen om een degelijke huurwoning te vinden en te houden. Kandidaat-huurders worden geselecteerd en vervolgens begeleid door de sociale dienst. Hun eigenaar krijgt advies, hulp en fiscale gunstmaatregelen, alsook de titel "solidaire huisbaas".

De stad voorziet ook middelen voor eigenaars die hun huurwoning willen verbeteren op het vlak van veiligheid en gezondheid.

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Infrastructuur, huisvesting & mobiliteit'? Deel het met ons!

Optioneel

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?