SIEN Magazine: tijdschrift op maat van mensen met minder

Welzijn & samenleving: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 3 op 4
Terugkerend: 3 op 4

SIEN Magazine richt zich voornamelijk op mensen in (kans)armoede of mensen met financiële uitdagingen. Het is een glossy magazine voor mensen met minder en bevat zowel informatieve als ontspannende artikels.

Wat?

Een mooi en luchtig magazine vol tips en info voor inwoners van Kortrijk die het niet breed hebben.

Wie?

Een initiatief van OCMW Kortrijk sinds 2015

Waarom?

Dit magazine kan mensen in een precaire situatie de weg wijzen naar noodzakelijke info en dienstverlening. Daarnaast biedt het ook een moment van ontspanning.

SIEN werd gelanceerd door het OCMW Kortrijk in het kader van de Wereldverzetdag tegen armoede en sociale uitsluiting in oktober 2015. De stap naar hulpverlening blijft voor veel mensen vaak te groot. Met SIEN wil Kortrijk hier iets aan doen. Het magazine wil informeren, gidsen en ontspannen.

Het informatieve luik geeft tips rond hoe mensen met een klein budget toch lekkere gerechten kunnen klaarmaken of informatie over vrijetijdsbesteding en cultuur. De inhoud werkt vraaggestuurd. Zo houdt het magazine rekening met veelvoorkomende problemen of onduidelijkheden die binnenkomen via het centrale aanmeldpunt van de stad Kortrijk of partnerorganisaties.

Naast het informatieve luik wil SIEN mensen toeleiden naar hulpverleningsorganisaties, verenigingen en instanties die hen kunnen bijstaan en ondersteunen. Op die manier heeft het magazine een sterke gidsfunctie waarbij het OCMW van Kortrijk hoopt dat mensen in armoede de stap naar de hulpverlening sneller durven zetten.

Tenslotte bevat het magazine ook een ontspannend luik voor mensen in armoede. De inhoud is niet saai, maar bevat luchtige thema’s zoals make-uptips.

Sinds kort is er ook SIEN Online, een digitale rechtenverkenner.

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Welzijn & samenleving'? Deel het met ons!

Optioneel

Vergelijkbare voorbeelden en aanbevelingen

Elke inwoner helpen om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten

Ontwikkel een integrale visie op vrije tijd, zodat jaar na jaar de toegankelijkheid van sportieve en culturele activiteiten verbetert.

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?