Elke inwoner helpen om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten

Vrije tijd: Bekijk alle aanbevelingen

Ontwikkel een integrale visie op vrije tijd, zodat jaar na jaar de toegankelijkheid van sportieve en culturele activiteiten verbetert.

Alle inwoners van een gemeente moeten kunnen deelnemen aan activiteiten zoals optredens, toneelstukken, activiteiten op speelpleinen, jeugdbewegingen, sportlessen enz. Door een integrale visie te ontwikkelen waardoor vrijetijdsbestedingen elk jaar een beetje meer toegankelijk worden, kunnen de gemeenten de hele bevolking - ook personen met een handicap en ouderen - uitnodigen om aan culturele, sportieve en recreatieve activiteiten deel te nemen.

  • Stel een actieplan op met de verschillende geplande maatregelen om de toegankelijkheid van de vrijetijdsvoorzieningen te verbeteren. Dit vergt onder meer een voortdurende verbetering van de toegankelijkheid van de bebouwde omgeving voor alle categorieën personen met een handicap. De gemeenten moeten de beschikbare budgetten dus verstandig investeren en de middelen verdelen zodat iedereen er baat bij heeft.
  • Maak lokale organisaties bewust en stimuleer hen om de toegankelijkheid van hun dienstverlening te verbeteren. Dit geldt zowel voor horecazaken als sportclubs, musea en winkels. Naast problemen met de fysieke toegankelijkheid (te smalle toegang, trappen, te zware deuren enz.) staan ook mentale barrières het gelijkheidsprincipe in de weg. Gemeenten kunnen op dit vlak tal van initiatieven nemen om lokale organisaties aan te zetten om de activiteiten die ze in de gemeente organiseren, zo inclusief mogelijk te maken.
  • Overleg met personen met een handicap en met sportclubs over het beschikbare G-sportaanbod. Daarnaast is het belangrijk om de toegankelijkheid van sportinfrastructuur te verbeteren. De gemeenten kunnen voor begeleiding, advies of subsidies een beroep doen op de vele actoren die in dit domein actief zijn.

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?