Participatiecel geeft kwetsbare huurders een stem

Welzijn & samenleving: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 1 op 4
Terugkerend: 4 op 4

Kwetsbare huurders op de sociale huisvestingsmarkt krijgen een duwtje in de rug van de participatiecel huisvesting in Geel.

Wat?

De Geelse Participatiecel geeft op een laagdrempelige manier een stem aan sociale huurders en hun bekommernissen.

Wie?

Wijkwerking van de Dienst gelijke kansen (Sociaal Huis Geel) Buurtcentrum  "Den Alleman" en huisvestingsmaatschappij "Geelse huisvesting". 

Waarom?

Door te luisteren naar bewoners komt men tot analyse van én oplossingen voor structurele problemen in sociale woonwijken.

Geel wil met dit initiatief bewonersparticipatie organiseren rond gemeenschappelijke moeilijkheden, bewoners versterken om hun woonsituatie in eigen handen te nemen en structurele verbeteringen verwezenlijken in (sociale) woonwijken. 

Twee maal per week is er een open permanentie in de sociale woonwijken in Geel. Het aanbod is voor iedereen, maar er komen voornamelijk sociale huurders langs. Daarnaast zijn er enkele vindplaatsgerichte methodieken om contact te leggen met bewoners en om gemeenschappelijke moeilijkheden uit de wijken te ontdekken. Zo is er bijvoorbeeld een ‘gangvergadering’ in de woonblokken, waarbij men per twee of drie verdiepingen onverwacht de bewoners verzamelt om samen in de gang contact te leggen bij een tasje koffie. Er worden ook wijkwandelingen georganiseerd met grote groepen bewoners en er is een open bewonersvergadering in het buurtcentrum. 

Voor de participatiecel is het vooral belangrijk dat de bewoners zelf in gesprek gaan en hun bekommernissen kunnen verwoorden. De opvolging van de participatiecel wordt georganiseerd met de Geelse Huisvesting, met de stad zelf en via een overlegplatform tussen bewoners, schepenen, Geelse Huisvesting en wijkwerking. 

Het element van samenwerken en de erkenning van de stem van sociale huurders werkt goed. Het is echter belangrijk om schijnparticipatie tegen te gaan, waarbij er niets gedaan wordt met de bekommernissen van huurders. Bovendien is het van belang om in te gaan op gemeenschappelijkheden en niet vast te lopen in individuele problemen.

Geel
(c) Stad Geel

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Welzijn & samenleving'? Deel het met ons!

Optioneel

Vergelijkbare voorbeelden en aanbevelingen

Realiseer het recht op wonen voor iedereen

Gemeenten kunnen hun inwoners helpen bij het vinden van een kwalitatieve woning, door te informeren, te sensibiliseren en ambitieuze maatregelen te nemen.

Best practice Leer huren in de Woonateliers

Bereik: 2 op 4
Terugkerend: 4 op 4

Best practice Bemiddelingsdienst Stad Namen

Bereik: 4 op 4
Terugkerend: 3 op 4

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?