Campagne "100% (Fl)ik"

Politie & Justitie: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 1 op 4
Terugkerend: 1 op 4

Omdat Politie Gent gelooft in de kracht van diversiteit en omdat het Gentse korps als politiedienst ook een representatief uithangbord van de stad wil zijn, worden extra inspanningen geleverd om ook mensen met een migratieachtergrond aan te trekken. Hoewel de invloed op de instroom binnen de politie beperkt is, neemt Politie Gent toch de uitdaging aan om een hogere representativiteit te realiseren.

Wat?

100% Flik is een campagne die 'nieuwe' Gentenaars, met een migratieachtergrond, warm wil maken voor een carrière bij de politie.

Wie?

Politiezone Gent nam het initiatief, in samenwerking met communicatiebureau Fantastic.

Waarom?

Idealiter is het korps van de lokale politie een afspiegeling van de bevolking.

Het nieuwe diversiteitsbeleid van Politiezone Gent vertrekt vanuit de overtuiging dat diversiteitsgericht denken en werken essentieel is om de globale doelstelling van politie te verwezenlijken. Er werden verschillende acties uitgewerkt, vooral rond recrutering, zoals een website waarop alle informatie te vinden is over een job bij Politiezone Gent.

Potentiële kandidaten vinden er ook aan welke criteria ze moeten voldoen om "flik" te worden en welke stappen ze zullen moeten doorlopen in het kader van de selectieprocedure. Ze krijgen tips ter ondersteuning bij de voorbereiding op de selectieproeven. Aan de hand van een aantal voorbeeldvragen krijgt de kandidaat-flik ook een idee van de uitdagingen die hem of haar nog te wachten staan tijdens de proeven.

Personeelsleden als ambassadeurs

Er wordt gewerkt met authentieke verhalen van Gentse politiemensen (al dan niet met een migratieachtergrond) die vertellen waarom zij werden aangetrokken door een job bij de politie en waarom jongeren zich ook kandidaat moeten stellen.

 Inzet op sociale media

Naast de lancering van een jobsite en de organisatie van twee jobdagen, wordt sterk ingezet op sociale media, op online visibiliteit (o.a. banners op Spotify en Facebookadvertising), op campuscommunicatie, communicatie in sport- en cultuurcentra, enz.

Succes

De 100% (Fl)ik-campagne is een succes. Zo schreven meer dan 320 mensen zich in voor de eerste twee jobavonden. Door de grote toestroom en het beperkt aantal plaatsen bleek er onvoldoende plek voor alle kandidaten. Daarom organiseerden de Gentse Flikken zelfs een nieuwe jobdag. Ook opvallend veel vrouwen solliciteerden, en de campagne scoorde perfect binnen de migratiegemeenschap van Gent.

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Politie & Justitie'? Deel het met ons!

Optioneel

Vergelijkbare voorbeelden en aanbevelingen

Plaats diversiteit op de agenda van de politiezones

Enkele concrete en eenvoudig te implementeren maatregelen helpen de lokale politiezones in de strijd tegen discriminatie.

Best practice Vormingstraject Haatmisdrijven

Bereik: 3 op 4
Terugkerend: 1 op 4

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?