Bruno@ttitudes: Werken rond diversiteit binnen de Lokale Politie

Politie & Justitie: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 1 op 4
Terugkerend: 3 op 4

De politiezone Brussel-Noord neemt al verschillende jaren vernieuwende initiatieven op het vlak van omgaan met diversiteit. Het doel van deze initiatieven is om de kwaliteit en effectiviteit van hun interventies te verhogen. 

Wordt toegepast in:
Evere, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek [toon volledige lijst][verberg volledige lijst]

Wat?

Het netwerk Bruno@ttitudes wil diversiteit en het respect voor diversiteit promoten, zowel binnen de politiezone Brussel-Noord als in de relaties die de politie heeft met de burger en met externe partners.

Wie?

De politiezone Brussel-Noord wordt ondersteund door de burgemeesters van Evere, Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek.

Waarom?

Dit netwerk wil de interne werking van de politiezone verbeteren, meer openheid stimuleren, net als respect voor de regionale waarden en universele rechten

Het diversiteitsnetwerk van de politiezone Brussel-Noord bestaat uit een twintigtal personeelsleden uit verschillende diensten, zowel politie- als burgerpersoneel. Hun engagement: collega's  sensibiliseren over (het naleven van) een reeks waarden die beschreven zijn in een charter. 

De burgemeesters van Evere, Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek ondersteunen dit netwerk door hun aanwezigheid in het politiecollege dat zich bezighoudt met het beheer van de zone.

Sinds de oprichting van het netwerk in 2008 werden verschillende evenementen georganiseerd. Elke twee jaar organiseert 'la Quinzaine de la Diversité' workshops voor het politiepersoneel. In 2017 hebben ongeveer 300 politie-inspecteurs deelgenomen aan workshops met uiteenlopende thema's: islam, antisemitisme, re-integratie van gevangenen, holebithema's, gender en stereotypes op het werk, armoede,...

Het netwerk heeft ook voor meer dan 120 politie-inspecteurs een theatervoorstelling georganiseerd. Na de voorstelling werd een debat gehouden over de rol van 'identiteit' in onze huidige samenleving. Er werd ook twee jaar na elkaar een sensibiliserende uitstap naar Auschwitz georganiseerd. Er werd een werkgroep opgericht die zich buigt over de waarden van de politiezone. Dit project werd ondersteund door een affichecampagne. 

Het initiatief is erkend door het Europees Forum voor Stedelijke Veiligheid als innovatief. Het werd ook opgenomen in een catalogus met goede praktijken die in heel Europa werd verspreid. 

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Politie & Justitie'? Deel het met ons!

Optioneel

Vergelijkbare voorbeelden en aanbevelingen

Plaats diversiteit op de agenda van de politiezones

Enkele concrete en eenvoudig te implementeren maatregelen helpen de lokale politiezones in de strijd tegen discriminatie.

Best practice Campagne "100% (Fl)ik"

Bereik: 1 op 4
Terugkerend: 1 op 4

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?