Plaats diversiteit op de agenda van de politiezones

Politie & Justitie: Bekijk alle aanbevelingen

Enkele concrete en eenvoudig te implementeren maatregelen helpen de lokale politiezones in de strijd tegen discriminatie.

De politie is een belangrijke speler in de strijd tegen discriminatie. We stellen echter vast dat de geldende wetgeving onvoldoende bekend is en dat de uitdagingen die met deze thematiek gepaard gaan, vaak geminimaliseerd of gebanaliseerd worden. Over het algemeen blijkt de strijd tegen discriminatie niet altijd een prioriteit voor de politiezones te zijn. Zo worden bijvoorbeeld de richtlijnen van de omzendbrief COL13/2013 over het opsporings- en vervolgingsbeleid inzake discriminatie en haatmisdrijven nog onvoldoende toegepast. Sommige slachtoffers constateren dat hun klachten niet worden genoteerd of dat er niet echt gevolg aan wordt gegeven. We stellen ook vast dat aan een slachtoffer vaak niet wordt meegedeeld dat zij of hij voor bijstand bij Unia terechtkan.

De politiezones die discriminatie willen bestrijden, kunnen uit de volgende aanbevelingen inspiratie halen.

  • Maak van de strijd tegen discriminatie een prioriteit in het veiligheidsplan van de politiezone.
  • Richt in je politiezone een diversiteitsnetwerk op om het thema discriminatie efficiënt te kunnen aankaarten. Die netwerken hebben onder meer als doel om diversiteit te bevorderen en in acht te nemen, zowel in de politiezone als bij de contacten van de politiezone met het publiek en met externe partners.
  • Duid in elke politiezone een referentieambtenaar van de politie aan voor 'discriminatie/haatmisdrijven' in overeenstemming met de richtlijnen van COL13/2013. Dit komt het werk van de politie in deze kwesties duidelijk ten goede.
  • Organiseer opleidingen in je zone over de antidiscriminatiewetgeving en over de omzetting van COL13/2013. Het diversiteitsnetwerk kan die organiseren.

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?