Bemiddelingsdienst Stad Namen

Algemeen beleid: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 4 op 4
Terugkerend: 3 op 4

Het bemiddelingsteam staat klaar voor de burger die moeilijkheden ondervindt,  het slachtoffer is van een misverstand of een conflict heeft met een andere persoon, groep of instantie/dienst. 

Wat?

Een team ontfermt zich over verschillende aspecten van bemiddeling, tussen burgers onderling of tussen een burger en de stad.

Wie?

Bemiddelingsdienst Stad Namen

Waarom?

Bemiddeling kan conflicten oplossen buiten de gerechtelijke wegen. Dit is sneller, goedkoper én leidt tot grotere tevredenheid bij alle partijen.

Interculturele bemiddeling

  • De dienst staat personen van buitenlandse herkomst te woord en begeleidt hen bij administratieve verrichtingen.
  • De dienst wil relaties tussen Belgische burgers en mensen met een andere culturele achtergrond in alle aspecten van het dagelijkse leven zo vlot mogelijk laten verlopen (gezondheid, onderwijs, verenigingsleven enz.).

'Médiatoit' - Bemiddeling bij huisvesting

  • De dienst komt tussenbeide in huurconflicten en streeft naar een minnelijke oplossing om de verbreking van huurovereenkomsten en gerechtelijke procedures te vermijden.
  • De dienst geeft advies aan huurders en eigenaars door hen te wijzen op hun rechten en plichten met betrekking tot huurovereenkomsten, renovatiehuur of premies.

Buurtbemiddeling

  • De dienst komt tussenbeide in (individuele of collectieve) buurtconflicten.
  • De dienst zoekt naar oplossingen die voor alle partijen aanvaardbaar zijn om gerechtelijke procedures te vermijden.
  • De dienst tracht communicatie en sociale banden te herstellen.

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Algemeen beleid'? Deel het met ons!

Optioneel

Vergelijkbare voorbeelden en aanbevelingen

Best practice Campagne "Solidaire Huisbazen"

Bereik: 2 op 4
Terugkerend: 4 op 4

Best practice Leer huren in de Woonateliers

Bereik: 2 op 4
Terugkerend: 4 op 4

Best practice Gezin (z)onder dak

Bereik: 1 op 4
Terugkerend: 4 op 4

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?