Leer huren in de Woonateliers

Infrastructuur, huisvesting & mobiliteit: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 2 op 4
Terugkerend: 4 op 4

Kwetsbare doelgroepen, zoals vluchtelingen, krijgen moeilijk toegang tot de huurmarkt. De verhuursector laat zich soms leiden door vooroordelen, soms is er een gebrek aan kennis bij de doelgroep zelf. Om mensen meer kansen te geven op het vinden van een woning worden woonateliers georganiseerd.

Wat?

Woonateliers vergroten de kans op huisvesting voor zeer kwetsbare doelgroepen. 

Wie?

Stad en OCMW Brugge, CAW en Unia. 

Waarom?

De positie van kwetsbare groepen op de huisvestingsmarkt verstevigen.

De woonateliers staan open voor erkende vluchtelingen, subsidiair beschermden uit het LOI en voor cliënten die ondersteund worden door de dienst Woonbegeleiding van Vereniging ’t Sas. Er zijn zes thema-ateliers

1. Jezelf kandidaat stellen voor een huurwoning

2. Huisvuil, sorteren en composteren

3. Omgaan met energie

4. Rechten en plichten

5. Onderhouden van de woning

6. Administratie en financiën 

Eén atelier duurt twee of vier uur, afhankelijk van het thema. Men streeft ernaar om de zes ateliers te organiseren binnen een tijdspanne van drie weken. Aan nieuwkomers wordt aangeraden om alle ateliers te volgen. Cliënten van Woonbegeleiding kunnen gericht deelnemen.

De thema’s zijn gekozen op basis van ervaringen van de organisaties en de doelgroep zelf. Huurders staan sterker in hun schoenen op de woonmarkt en kunnen beter begrijpen wat een verhuurder van hen verwacht. De taalbarrière blijft een uitdaging en presentaties kunnen best zo cultureel universeel en zo visueel mogelijk gemaakt worden. 

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Infrastructuur, huisvesting & mobiliteit'? Deel het met ons!

Optioneel

Vergelijkbare voorbeelden en aanbevelingen

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?