Regenboogkoffer brengt LGBT-thema in de klas

Onderwijs: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 1 op 4
Terugkerend: 2 op 4

Leerkrachten en scholen zoeken vaak naar manieren om van hun school een holebi- en transgendervriendelijke school te maken. Ze zijn dan ook vragende partij voor lesmateriaal om deze kwestie bespreekbaar te maken. Het Genkse antwoord daarop is de Regenboogkoffer.

Wat?

Een educatieve koffer met boeken, brochures, een film en een regenboogvlag.

Wie?

Ook Genks Wel Anders (OGWA),een werkgroep die van Genk een holebi- en transgendervriendelijke stad wilt maken. Met de steun van de Dienst Diversiteit en Gelijke Kansen van Stad Genk.

Waarom?

Het blijft een uitdaging om gender en diversiteit bespreekbaar te maken. ‘Homo’ blijft het meest gebruikte scheldwoord binnen en buiten de schoolmuren voor kinderen, zonder dat er bewust over nagedacht wordt welke impact dit kan hebben.

In samenspraak met leerkrachten viel de keuze op een scholenkoffer waarin al het lesmateriaal gebundeld is. De leden van Ook Genks Wel Anders stelden deze koffer samen met de hulp van twee scholen die het grafisch werk en schrijnwerk op zich namen. De koffer wordt beheerd door de dienst Diversiteit en Gelijke Kansen van de Stad Genk. Leerkrachten kunnen zelf aan de slag gaan met de informatieve en educatieve koffer in de klas. Niet enkel in de lessen godsdienst of zedenleer, maar transversaal over alle vakken heen. De OGWA-leden komen op vraag ook als ervaringsdeskundigen in de klassen spreken. De medewerker van de dienst Diversiteit en Gelijke Kansen kan op vraag de inhoud van de koffer ook toelichten aan leerkrachten. Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Onderwijs'? Deel het met ons!

Optioneel

Vergelijkbare voorbeelden en aanbevelingen

Bevorder Holebi-acceptatie op lokaal niveau

Een lokaal beleid dat de acceptatie van holebi’s en transgenders wil bevorderen, kan een grote impact hebben op het welbevinden van deze mensen in het dagelijks leven.

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?