Bevorder Holebi-acceptatie op lokaal niveau

Welzijn & samenleving: Bekijk alle aanbevelingen

Een lokaal beleid dat de acceptatie van holebi’s en transgenders wil bevorderen, kan een grote impact hebben op het welbevinden van deze mensen in het dagelijks leven.

Wat de legale gelijkschakeling (huwelijk, adoptie, …) betreft, heeft onze samenleving in relatief korte tijd grote stappen vooruitgezet. In het dagelijks leven worden holebi’s echter nog vaak geconfronteerd met uitsluiting en discriminatie. Dit resulteert in stress en heeft een negatieve impact op het welbevinden van holebi’s.

Een lokaal bestuur kan hierop een grote impact hebben door een lokaal beleid te voeren dat het welbevinden en de acceptatie van holebi’s bevordert.

  • Maak werk van een transversaal holebi-beleid. Dat kan door rekening te houden met holebi’s op domeinen als zorg en welzijn (aandacht voor oudere holebi’s in rusthuizen), jeugdbeleid (steun voor organisaties van holebi-jongeren), onderwijs (sensibilisering, informatie), welzijn (preventie), sport (initiatieven tegen homofobie), veiligheid (aandacht voor aangifte van homofoob geweld), …
  • Hou ook rekening met deze diversiteit bij de communicatie met burgers, pas bijvoorbeeld documenten en formulieren voor koppels aan waarin vaak de vermeldingen 'mijnheer en mevrouw' voorkomen. Zo stap je af van heteronormativiteit en voorkom je dat een persoon moet benadrukken dat hij of zij homo of lesbienne is.
  • Ga in overleg met lokale holebi-verenigingen
  • Maak je beleid zichtbaar: hang op de Internationale Dag tegen Holebifobie en Transfobie (elk jaar op 17 mei) de regenboogvlag op een prominente plek in je gemeente en geef er ruchtbaarheid aan. Sluit je aan bij de vele activiteiten rond 17 mei, of organiseer een regenboogweek. Maar zichtbaarheid kan het hele jaar door een verschil maken. Denk aan een holebi-perspectief in het cultuurbeleid, bijvoorbeeld door de programmatie van films en debatten, een tentoonstelling over holebi-geschiedenis, een stadswandeling,...

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?