LGBT+ diversiteitstraining voor lokale politiezones

Politie & Justitie: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 2 op 4
Terugkerend: 4 op 4

Holebi's en transgenders zijn nog steeds te vaak slachtoffer van verbaal of fysiek geweld. De lokale politie speelt een belangrijke rol in het herkennen en bestrijden van haatmisdrijven jegens de LGBT-gemeenschap. KliQ vzw verzorgt diversiteitstrainingen over dit onderwerp, op maat van de politiezone.

Wat?

Theoretische en praktische training rond LGBT+ voor de lokale politie

Wie?

çavaria en KliQ vzw i.s.m. Unia en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Waarom?

De lokale politie speelt een cruciale rol in het bestrijden van haatmisdrijven.

Ondanks alle wettelijke verwezenlijkingen in België zijn LGBT’s nog vaak het slachtoffer van verbaal, psychologisch, seksueel of fysiek geweld en worden zij nog altijd ongelijk behandeld. Om erg veel verschillende redenen melden zij echter zelden haatmisdrijven of andere ervaringen met discriminatie.

Het aansporen van LGBT’s om hun rechten te doen gelden, is echter een complex maatschappelijk vraagstuk dat de samenwerking vereist van diverse actoren waaronder politie.

Doorheen de diversiteitstraining krijg je antwoorden op vragen als: wat is er strafbaar? Bij welke instanties kan het slachtoffer terecht? Wie is bevoegd voor welke materie? Welke impact heeft holebi- en transfoob geweld op het slachtoffer en de gemeenschap waar het slachtoffer deel van uitmaakt? Hoe denkt de gemiddelde Vlaming/Belg over holebi’s en transgenders? Wat drijft mensen ertoe om zich schuldig te maken aan holebi- en transfoob geweld? Op welke manier kunnen we deze houdingen verklaren?

Door praktische tools en tips mee te geven over homofobe misdrijven kunnen deze sneller opgespoord worden en vervolgd worden.

Deze training zou regelmatig moeten terugkeren voor nieuwe personeelsleden en verankerd moeten worden binnen het interne diversiteitsbeleid.

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Politie & Justitie'? Deel het met ons!

Optioneel

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?