Regenboogverklaring en -actieplan voor LGBT-inwoners

Algemeen beleid: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 2 op 4
Terugkerend: 3 op 4

De Regenboogverklaring vormt met haar zes doelstellingen het kader voor het structureel holebi- en transbeleid van de stad Gent.

Wat?

De Regenboogverklaring bevat zes punten die allemaal bijdragen aan het creëren van een positieve beeldvorming en meer respect voor holebi’s en transgenders in Gent.

Wie?

De stad Gent nam het initiatief. De focus ligt op de partners en hun samenwerking, op de holebigemeenschap zelf en op betrokkenheid van de Gentenaars. 

Waarom?

Via ondersteuning en samenwerking met holebi-organisaties, via intern diversiteitsbeleid, via vorming voor personeel en publieke evenementen, zet de stad in op gelijke behandeling voor holebi’s en transgenders en toont de stad zich vastberaden in de strijd tegen homo- en transfobie.

De Regenboogverklaring komt voort uit het Regenboognetwerk van de stad Gent. Dit is een structureel overleg van stadsdiensten, middenveldorganisaties, Universiteit Gent, politie, Unia en vertegenwoordigers van etnisch-culturele minderheden. Begin 2014 ondertekenden deze partners de verklaring vanuit het besef dat samenwerken aan een gelijkwaardige samenleving en aan meer acceptatie voor holebi's en transgenders nodig is. 

De Regenboogverklaring is het kader voor het structureel holebi- en transbeleid van de stad Gent en wordt meer concreet uitgewerkt in een Regenboogactieplan. Het huidige Regenboogactieplan (2017-2018) zet bijvoorbeeld in op een holebi- en transvriendelijk beleid in woonzorgcentra.

Het Regenboogactieplan van Gent kreeg navolging in de provincie West-Vlaanderen in de vorm van het Regenboogcharter waar verschillende gemeenten zich bij aansloten. 

Downloads

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Algemeen beleid'? Deel het met ons!

Optioneel

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?