Sensibliseringscampagne Haatmisdrijven

Politie & Justitie: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 3 op 4
Terugkerend: 4 op 4

De diversiteitscel van de lokale politie van Antwerpen organiseert vormingen en sensibiliseringscampagnes om politieagenten te helpen om haatmisdrijven beter te herkennen en te behandelen.

Wordt toegepast in:
Antwerpen [toon volledige lijst][verberg volledige lijst]

Wat?

Sensibiliseren van politie-inspecteurs rond haatmisdrijven en beter bijstaan van slachtoffers via een communicatiecampagne en vormingen. 

Wie?

De diversiteitscel van de lokale politie, onder bevoegdheid van de burgemeester, neemt het initiatief.

Waarom?

Het aantal geregistreerde haatmisdrijven is veel lager dan de reële cijfers. Dergelijke misdrijven worden vaak niet als dusdanig (h)erkend door slachtoffers of de politie.

Wanneer iemand aangevallen of belaagd wordt omwille een persoonskenmerk zoals haar/zijn geslacht, huidskleur, geloof, handicap of seksuele geaardheid, moet het slachtoffer dit motief vermelden tijdens de klachtneerlegging bij de politie. Een haatmisdrijf raakt het slachtoffer in haar/zijn identiteit. Voor dergelijke misdrijven kan een zwaardere straf worden geëist.

De diversiteitscel van de lokale politie Antwerpen wil niet dat haatmisdrijven onopgemerkt blijven. Daarom lanceerde ze in september 2015 een campagne.

Politie-inspecteurs kregen een vorming rond omgaan met slachtoffers van haatmisdrijven. Ook kregen ze informatie over het opstellen van een proces-verbaal bij een haatmisdrijf. Deze vorming maakt ondertussen deel uit van het reguliere vormingsaanbod voor de Antwerpse politie. Checklists met concrete vragen kunnen agenten helpen bepalen of het gaat om een haatmisdrijf. Deze checklists zijn opgenomen in de handleiding voor het lokaal politiepersoneel.

De communicatiecampagne "Meld het" wil burgers sensibiliseren om misdrijven die gebaseerd zijn op persoonskenmerken aan te geven. Er werden affiches en brochures verdeeld bij verschillende organisaties en bij politiekantoren.

Het aantal meldingen steeg als gevolg van de campagne en het vertrouwen in de politie nam toe.


Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Politie & Justitie'? Deel het met ons!

Optioneel

Vergelijkbare voorbeelden en aanbevelingen

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?