FORCE- creatieve uitlaatklep voor OKAN-jongeren

Vrije tijd: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 1 op 4
Terugkerend: 4 op 4

OKAN-jongeren willen ook op een zinvolle manier hun vrije tijd doorbrengen. Daarom startte de stad Brugge het project ‘FORCE’. Een project dat OKAN-leerlingen laat kennismaken met culturele activiteiten en artistieke disciplines.

Wat?

Jonge nieuwkomers uit Brugse OKAN-klassen werken aan een theatervoorstelling met spel, dans en muziek. 

Wie?

Dienst Diversiteit Stad Brugge, in samenwerking met De Batterie, culturele centra en scholen. 

Waarom?

Het project FORCE laat anderstalige, jonge nieuwkomers ten volle deelnemen aan het culturele leven in Brugge. Het is een creatieve uitlaatklep, die integratie en taalverwerving stimuleert.

Twee Brugse OKAN-scholen ( het KTA Brugge en het Technisch Instituut Heilige Familie) namen al deel aan dit project. Binnen de uren Nederlands worden vier uren opgenomen voor het project FORCE. De jongeren kiezen uit zes disciplines waaronder, dans, muziek, decor, theater, kostumering en visuals. Nadien vindt er één grote voorstelling plaats.

De jongeren werken rond een universeel thema en kiezen zelf de discipline waarin ze zich willen verdiepen. Wanneer de groep groeit, wordt het iets moeilijker om in de diepte te werken. Aangezien er steeds jongeren bijkomen, moeten sommigen aansluiten in het midden van het traject en kunnen ze zelf geen discipline kiezen. Het is van belang om met de kunstenaars en de organisatie goed af te stemmen met de school.

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Vrije tijd'? Deel het met ons!

Optioneel

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?