Chill-Week voor OKAN-jongeren

Vrije tijd: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 1 op 4
Terugkerend: 2 op 4

Jongeren uit de  OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN), kunnen in Mechelen de Chill-week volgen. Er worden tijdens de paasvakantie tal van activiteiten aangeboden rond sport of cultuur. Daarnaast worden de jongeren geactiveerd binnen het vrijwilligerswerk, monitorenwerkingen en vakantiejobs.

Wat?

Jonge nieuwkomers verkennen het vrijetijdsaanbod en kunnen een studentenjob of vrijwilligerswerk vinden.

Wie?

Groep Intro, in samenwerking met Stad Mechelen en het Agentschap Integratie en Inburgering.

Waarom?

Het doel is om belemmeringen weg te werken die jongeren onderwinden wanneer ze zich willen integreren en deelnemen aan de samenleving.

Met het organiseren van de chill-week hoopt men de leer- en ontwikkelingskansen van minderjarige nieuwkomers van 15 tot 18 jaar te verhogen met de klemtoon op zelfredzaamheid. Organisaties kunnen inzicht krijgen in de drempels die minderjarige nieuwkomers ervaren. 

De chill-week wordt georganiseerd gedurende 1 week in de krokus- of paasvakantie en geeft minderjarige anderstalige nieuwkomers de kans om in aanraking te komen met verschillende activiteiten en organisaties. Er kunnen ongeveer 20 jongeren deelnemen. 

OKAN-jongeren maken kennis met verschillende werkingen in onze samenleving, maar het contact is ook in de andere richting interessant. Organisaties kunnen botsen op de drempels die de jongeren ervaren.  Het initiatief zou nog interessanter kunnen worden als de partners aandacht hebben voor het voortraject. Ook de nazorg en evaluatie is van tel. Tenslotte is het enorm belangrijk om ouders betrokken te krijgen.

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Vrije tijd'? Deel het met ons!

Optioneel

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?