Pesten voorkomen en aanpakken

Onderwijs: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 2 op 4
Terugkerend: 4 op 4

Eén jongere op vijf is het slachtoffer van pestgedrag. Moeskroen neemt de pestproblematiek op school en sociale media zeer serieus. Sinds 2015 onderneemt de cel CASH (Cellule d’Actions Solidaires contre le Harcèlement) acties rond pesten.

Wordt toegepast in:
Moeskroen [toon volledige lijst][verberg volledige lijst]

Wat?

Doeltreffend en gepast strijd voeren tegen pestgedrag en tegen het verspreiden van ongepaste beelden op sociale media via postercampagnes, infoavonden voor ouders en leerlingen, en door ondersteuning van scholen.

Wie?

Cel samengesteld uit: de Pôle Egalité des Chances (dienst Gelijke kansen) van de stad Moeskroen, de PMS-centra van de drie onderwijsnetten van de stad, het Centrum voor gezinsplanning, de schoolbemiddelingsdienst van Wallonië, de psychosociale dienst van de politie.  

Waarom?

Pestgedrag is niet altijd zichtbaar en dus moeilijk om uit te bannen. CASH wil scholen, leerlingen en hun ouders handvaten aanreiken om hier mee om te gaan.


De strijd tegen pesten en cyberhate is een grote uitdaging voor scholen. Volgens cijfers van de UNESCO is meer dan één kind op twee naar eigen zeggen minstens maandelijks slachtoffer van pestgedrag. maar het fenomeen is weinig gekend en slachtoffers hullen zich vaak in stilzwijgen.

Om de strijd tegen dit probleem op te voeren, richtte de Stad Moeskroen CASH (Cellule d’Actions Solidaires contre le Harcèlement) op, samen met partners uit onderwijs, middenveld en de politie. 

CASH zorgt dat iedereen die met een pestsituatie te maken krijgt, een individuele oplossing voorgesteld krijgt. In 2017 werden volgende acties opgezet: 

- Een affichecampagne in de secundaire scholen van de stad

-6500 schoolgaande jongeren kregen een informatief document met de gegevens van de hulpdiensten

- Schooldirecties en leraars kregen voorstellen om gevallen van pesterijen aan te pakken en op te volgen

- Ouders kregen informatie en procedurevoorstellen

- Er werden activiteiten voor problematische scholen of klassen opgezet 


Cash
(c) Stad Moeskroen

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Onderwijs'? Deel het met ons!

Optioneel


Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?