Wedstrijd 'Toegankelijkheid en Architectuur'

Infrastructuur, huisvesting & mobiliteit: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 1 op 4
Terugkerend: 2 op 4

Om dure renovaties te vermijden, moeten archtitecten vanaf de eerste fase van het ontwerp rekening houden met het aspect toegankelijkheid. Stad Luik zette een wedstrijd op poten om toekomstige architecten hierover te sensibiliseren. 

Wat?

Deze wedstrijd wil kwaliteitsvol architectonisch en stedenbouwkundig ontwerp aanmoedigen dat oog heeft voor toegankelijkheid voor iedereen en voor personen met beperkte mobiliteit in het bijzonder.

Wie?

Stad Luik, dienst AccesPlus, in samenwerking met architectuurscholen.

Waarom?

Studenten en professionals architectuur en de bevolking bewustmaken en informeren over toegankelijkheid.

Studenten architectuur van de Universiteit van Luik en de Hogeschool Sint-Lucas werken aan kwalitatieve ontwerpen met bijzondere aandacht voor de noden van mensen met verminderde mobiliteit.

De jury bestaat uit de schepen van welzijn, de stadsdienst AccesPlus en professionele architecten. Zij beoordelen welk project het prijzengeld van 3000 euro wint. 

De winnaars van de 15de editie in 2017 overtuigden de jury met een cohousing-project.

Meer weten

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Infrastructuur, huisvesting & mobiliteit'? Deel het met ons!

Optioneel

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?