Vermindering bijdrage huisvuilophaling voor incontinentiepatiënten

Algemeen beleid: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 1 op 4
Terugkerend: 2 op 4

Vaak zit de vuilnisbak van incontinentiepatiënten heel wat voller dan die van hun buurman. De gemeente Hannuit besloot dat mensen die aan incontinentie lijden, hiervoor niet extra financieel belast mogen worden. Zij worden gedeeltelijk vrijgesteld van het variabele gedeelte van de huisvuilbelasting.

Wat?

Incontinentiepatiënten zijn vrijgesteld van het variabele deel van de huisvuilbelasting.

Wie?

De gemeente Hannuit heeft deze uitzondering opgenomen in een gemeentelijk reglement.

Waarom?

Mensen met gezondheidsproblemen mogen niet extra financieel belast worden omwille van hun gezondheidstoestand.

De vervuiler betaalt, dat is de logica van veel huisvuilophaalsystemen. In Hannuit weegt de ophaalwagen de vuilnisbakken. Mensen die hun afval niet goed sorteren, betalen daardoor meer. Een goed initiatief vanuit milieu-oogpunt, maar mensen die aan incontinentie lijden, zagen hun huisvuilbelasting daardoor met honderden euro's per jaar de hoogte ingaan.

Het gemeentebestuur erkende dit probleem en besloot om een uitzondering toe te staan. Inwoners met incontinentieproblemen moeten enkel het forfaitaire bedrag (tussen 100 en 145 euro per jaar en per gezin) betalen, en zijn vrijgesteld van het variabele bedrag dat men gewoonlijk moet bijbetalen wanneer men de limiet van 50 kilo afval per persoon per jaar overschrijdt.

Patiënten met chronische aandoeningen, die in aanmerking menen te komen voor deze uitzonderingsmaatregel, dienen een medisch attest te bezorgen aan de dienst financiën van de gemeente.

Meer weten

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Algemeen beleid'? Deel het met ons!

Optioneel

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?