Gemeentelijke diensten worden toegankelijk en klantvriendelijk

Personeelsbeleid: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 1 op 4
Terugkerend: 1 op 4

Wat ook je afkomst, inkomen of scholingsgraad is: op het gemeente- of stadhuis wil je natuurlijk even goed behandeld worden als iedereen. Stad Hasselt  maakte haar diensten klantvriendelijker en toegankelijk voor iedereen. 

Wat?

Vormingen over thema's als racisme, ongeletterdheid,... voor eerstelijnsmedewerkers van de stad.

Wie?

Stad Hasselt (personeelsdienst, dienst diversiteit en internationale solidariteit), Agentschap Integratie & Inburgering, Unia, ....

Waarom?

Iedereen moet zich welkom voelen wanneer hij/zij beroep doet op stedelijke dienstverlening.

De thema’s die in het traject centraal staan, zijn: klare taal, laaggeletterdheid, armoede, fysieke toegankelijkheid, discriminatie en racisme. Het initiatief wil een klantvriendelijke dienstverlening met aandacht voor de noden, behoeften of gevoeligheden van (bepaalde)  burgers bewerkstelligen en richt zich tot alle eerstelijns- (front office) medewerkers van de stad Hasselt. Zij kunnen dit traject vrijwillig volgen. De eerste reeks trajecten liep van het najaar in 2016 tot en met het voorjaar in 2017.

Het traject werd zeer positief geëvalueerd door de deelnemers. Er werd steeds vertrokken vanuit de realiteit van de eerstelijnsmedewerkers en hun noden. Via concrete en praktische oefeningen, rollenspelen, gesprekken met ervaringsdeskundigen enzovoort, leerden zij de leefwereld van bepaalde doelgroepen beter kennen. Zo verkreeg men inzicht in de drempels die mensen soms kunnen ervaren in het dagelijks leven. Met de concrete tips konden ze direct aan de slag.

De tijdsbesteding is niet gering: een opleidingstraject duurt vijf halve dagen. Dit inplannen is niet eenvoudig. 

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Personeelsbeleid'? Deel het met ons!

Optioneel

Vergelijkbare voorbeelden en aanbevelingen

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?