Tand-em: tandzorg voor iedereen

Welzijn & samenleving: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 2 op 4
Terugkerend: 3 op 4

Om de financiële drempel bij een tandartsbezoek te verlagen voor mensen in kansarmoede, ontstond in maart 2017 Tand-em. Het project werd opgericht vanuit het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT) dat zich engageert om mondzorg voor iedereen aan te bieden.

Wordt toegepast in:
Sint-Niklaas [toon volledige lijst][verberg volledige lijst]

Wat?

"Tand-em" voorziet sinds 2017 mondzorg voor kwetsbare groepen.

Wie?

Verbond Vlaamse Tandartsen afdeling ‘Studieclub tandartsen Waasland’, samen met WGC De Vlier, leverancier Henry Schein, Stad en OCMW Sint-Niklaas.

Waarom?

Gezonde tanden zijn essentieel voor onze gezondheid. Mondproblemen kunnen zorgen voor pijn en andere lichamelijke kwalen.

Het is zelden een pretje om naar de tandarts te gaan. Heel wat mensen stellen de nodige tandartsafspraken dan ook uit. Soms uit angst, maar vaak ook omwille van financiële problemen. Nochtans is een goede opvolging van de tandhygiëne een voorwaarde om pijnlijke en vaak dure verrassingen te vermijden.

Mensen die nog nooit of minstens drie jaar niet naar de tandarts zijn geweest, recht hebben op verhoogde tegemoetkoming, in schuldbemiddeling of schuldhulpverlening zijn of waarbij het OCMW de betaling verzekert, komen in aanmerking voor het project Tand-em.

Onder het motto "Gezond begint in de mond" checkt men daarbij de mondhygiëne, en zet men daarnaast sterk in op preventie. Het is de bedoeling dat de patiënten op termijn worden opgenomen in het reguliere tandzorgcircuit en verschillende drempels verlaagd of weggenomen worden. Het project is een pilootproject met 17 tandartsen in de regio van Sint-Niklaas en zal nog geëvalueerd moeten worden.

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Welzijn & samenleving'? Deel het met ons!

Optioneel

Vergelijkbare voorbeelden en aanbevelingen

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?