" 't Werkt " helpt mensen met een migratieachtergrond aan werk

Werk & economie: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 1 op 4
Terugkerend: 4 op 4

't Werkt is een project dat Kortrijkzanen met een migratieachtergrond wil helpen op de arbeidsmarkt. Dit gebeurt via intensieve begeleiding, in samenwerking met verschillende partners.

Wat?

’t Werkt helpt Kortrijkzanen van buitenlandse afkomst bij het vinden van een job.

Wie?

Stad en OCMW Kortrijk, met financiële steun van het  Europees Sociaal Fonds en in samenwerking met VDABAgentschap Integratie en Inburgering
CAW,  CobotPlastiQ en Vormingsfonds voor Uitzendkrachten

Waarom?

Betaald werk zorgt voor een inkomen én voor een volwaardige deelname aan de samenleving.

Het project 't Werkt ontstond uit de vastelling dat heel wat mensen met een migratieachtergrond moeilijk hun draai vinden op de arbeidsmarkt en geen aansluiting vinden binnen het regulier ondersteuningsaanbod. Er zijn verschillende oorzaken die hun kansen belemmeren, zoals talenkennis, opleidingsniveau, discriminatie, gebrek aan een sociaal netwerk, ...

Kortrijk zet daarom in op intensieve begeleiding van werkzoekenden van vreemde origine. De begeleiding is laagdrempelig en baseert zich op de methodiek van reeds bestaande, reguliere ondersteuningswerkingen. Elke deelnemer krijgt een actieplan op maat, dat kan bestaan uit vorming, stage, taalcursus, ... om de integratie op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Via deze manier van begeleiden, zijn er sinds 2016 een zestigtal mensen tewerkgesteld. Het project werd in 2018 versterkt door de aanwerving van twee extra begeleiders.

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Werk & economie'? Deel het met ons!

Optioneel

Vergelijkbare voorbeelden en aanbevelingen

Verzeker toegang tot de arbeidsmarkt voor iedereen

Wegens hun nabijheid kunnen gemeentes als schakel tussen werknemers en werkgevers fungeren.  Lokale werkgelegenheidsinitiatieven spelen een cruciale rol als springplank naar de arbeidsmarkt.

Best practice Brugge werkt

Bereik: 2 op 4
Terugkerend: 3 op 4

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?