Sportkans brengt kansarme jongeren in beweging

Vrije tijd: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 2 op 4
Terugkerend: 4 op 4

"Sportkans" wil jongeren in kansarmoede toeleiden naar sportclubs. Dit is een belangrijk middel om zoals elke andere jongere deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod. Het is gezond en het kan sociale contacten verhogen.

Wat?

Financiële toelage voor jongeren om zich bij een sportclub aan te sluiten.

Wie?

Stad Oostende in samenwerking met bijna 40 sportclubs

Waarom?

Elke jongere moet de kans krijgen om gezond te bewegen. Sportclubs zijn een essentieel onderdeel van het sociale weefsel.

Jongeren tot en met 19 jaar, waarvan de ouders een laag inkomen hebben, kunnen beroep doen op ‘sportkans’. Het lidgeld van de sportclub wordt betaald door de stad Oostende. Zelf doen ze een bijdrage van 15 euro,  die ze, mits het voorleggen van een attest, kunnen terugkrijgen via het ziekenfonds. Er wordt een fulltime sociale sportcoach ingezet die de jongeren toeleidt naar de sportclubs, de ouders betrekt, de sportclubs aanspreekt en begeleidt, vormingen organiseert enzoverder. De begeleiding vraagt namelijk wel wat tijd en aandacht. De jongeren worden vaak doorverwezen door sociale organisaties zoals bv. Samen Divers, de brugfiguren en het Sociaal Huis Oostende.

Investering

De stad voorziet zelf een budget om het lidgeld te kunnen betalen. Maar liefst 39 sportclubs en sociale partners worden tevens actief betrokken. Het blijkt een uitdaging om ouders warm te maken om hun jongeren te laten participeren. Het is daarom ook belangrijk om het aanbod bij alle kansarme jongeren bekend te maken en rekening te houden met de brede gevolgen van kansarmoede, zoals vervoersproblemen. Probeer stigmatisering te vermijden en de jongeren niet als een aparte doelgroep te bekijken binnen de sportclub.

De stad voorziet niet enkel “sportkans”, maar trekt het initiatief open naar kunst en creatieve activiteiten voor kinderen en volwassenen. Hetzelfde systeem bestaat voor kampen.

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Vrije tijd'? Deel het met ons!

Optioneel

Vergelijkbare voorbeelden en aanbevelingen

Elke inwoner helpen om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten

Ontwikkel een integrale visie op vrije tijd, zodat jaar na jaar de toegankelijkheid van sportieve en culturele activiteiten verbetert.

Best practice Fair Play Dag

Bereik: 3 op 4
Terugkerend: 2 op 4

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?